Máy lạnh âm trần

(15 sản phẩm)

Máy Lạnh Âm Trần LG ATNQ18GPLE7 18000 btu 2 HP

2HP
Hàng mới

Máy Lạnh Âm Trần LG ATNQ18GPLE7 18000 btu 2 HP

21,000,000 đ

Máy Lạnh Âm Trần LG ATNQ18GPLE7 18000 btu 2 HP
21,000,000 đ
Model máy : ATNQ18GPLE7/ATUQ18GPLE7
Thương hiệu : LG
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 01 năm
Công suất : 18.000 Btu/ 5.3 kW/ 2 HP
Công nghệ inverter :
 • ATNQ18GPLE7/ATUQ18GPLE7
 • LG
 • Thái Lan
 • 01 năm
 • 18.000 Btu/ 5.3 kW/ 2 HP

Máy Lạnh Âm Trần LG ATNQ24GPLE7 24000 btu 2.5 HP

2.5HP
Hàng mới

Máy Lạnh Âm Trần LG ATNQ24GPLE7 24000 btu 2.5 HP

23,200,000 đ

Máy Lạnh Âm Trần LG ATNQ24GPLE7 24000 btu 2.5 HP
23,200,000 đ
Model máy : ATNQ24GPLE7/ATUQ24GPLE7
Thương hiệu : LG
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 01 năm
Công suất : 24.000 Btu/ 7.0 kW/ 2.5 HP
Công nghệ inverter :
 • ATNQ24GPLE7/ATUQ24GPLE7
 • LG
 • Thái Lan
 • 01 năm
 • 24.000 Btu/ 7.0 kW/ 2.5 HP

Máy Lạnh Âm Trần LG ATNQ36GNLE7 36000 btu 4 HP 1 pha

4HP
Hàng mới

Máy Lạnh Âm Trần LG ATNQ36GNLE7 36000 btu 4 HP 1 pha

30,600,000 đ

Máy Lạnh Âm Trần LG ATNQ36GNLE7 36000 btu 4 HP 1 pha
30,600,000 đ
Model máy : ATNQ36GNLE7/AUUQ36LH4
Thương hiệu : LG
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 01 năm
Công suất : 36.000 Btu/ 10.6 kW/ 4 HP
Công nghệ inverter :
 • ATNQ36GNLE7/AUUQ36LH4
 • LG
 • Thái Lan
 • 01 năm
 • 36.000 Btu/ 10.6 kW/ 4 HP

Máy Lạnh Âm Trần LG ATNQ48GMLE7 46000 btu 5 HP 1 pha

5HP
Hàng mới

Máy Lạnh Âm Trần LG ATNQ48GMLE7 46000 btu 5 HP 1 pha

35,300,000 đ

Máy Lạnh Âm Trần LG ATNQ48GMLE7 46000 btu 5 HP 1 pha
35,300,000 đ
Model máy : ATNQ48GMLE7/AUUQ48GH4
Thương hiệu : LG
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 01 năm
Công suất : 46.000 Btu/ 13.5 kW/ 5 HP
Công nghệ inverter :
 • ATNQ48GMLE7/AUUQ48GH4
 • LG
 • Thái Lan
 • 01 năm
 • 46.000 Btu/ 13.5 kW/ 5 HP

Máy Lạnh Âm Trần LG ATNQ30GNLE7 32000 btu 3.5 HP 3 pha

3.5HP
Hàng mới

Máy Lạnh Âm Trần LG ATNQ30GNLE7 32000 btu 3.5 HP 3 pha

Liên hệ: 0911 260 247

Máy Lạnh Âm Trần LG ATNQ30GNLE7 32000 btu 3.5 HP 3 pha
Liên hệ: 0911 260 247
Model máy : ATNQ30GNLE7/ATUQ30LNLE7
Thương hiệu : LG
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 01 năm
Công suất : 32.000 Btu/ 9.4 kW/ 3.5 HP
Công nghệ inverter :
 • ATNQ30GNLE7/ATUQ30LNLE7
 • LG
 • Thái Lan
 • 01 năm
 • 32.000 Btu/ 9.4 kW/ 3.5 HP

Máy Lạnh Âm Trần LG ATNQ36GNLE7 36000 btu 4 HP 3 pha

4HP
Hàng mới

Máy Lạnh Âm Trần LG ATNQ36GNLE7 36000 btu 4 HP 3 pha

30,600,000 đ

Máy Lạnh Âm Trần LG ATNQ36GNLE7 36000 btu 4 HP 3 pha
30,600,000 đ
Model máy : ATNQ36GNLE7/AUUQ36LH4
Thương hiệu : LG
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 01 năm
Công suất : 36.000 Btu/ 10.6 kW/ 4 HP
Công nghệ inverter :
 • ATNQ36GNLE7/AUUQ36LH4
 • LG
 • Thái Lan
 • 01 năm
 • 36.000 Btu/ 10.6 kW/ 4 HP

Máy Lạnh Âm Trần LG ATNQ48GMLE7 46000 btu 5 HP 3 pha

5HP
Hàng mới

Máy Lạnh Âm Trần LG ATNQ48GMLE7 46000 btu 5 HP 3 pha

35,300,000 đ

Máy Lạnh Âm Trần LG ATNQ48GMLE7 46000 btu 5 HP 3 pha
35,300,000 đ
Model máy : ATNQ48GMLE7/AUUQ48LH4
Thương hiệu : LG
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 01 năm
Công suất : 46.000 Btu/ 13.5 kW/ 5 HP
Công nghệ inverter :
 • ATNQ48GMLE7/AUUQ48LH4
 • LG
 • Thái Lan
 • 01 năm
 • 46.000 Btu/ 13.5 kW/ 5 HP

Máy Lạnh Âm Trần LG 1 Hướng Thổi ATNQ12GULA1 1.5 HP 10230 Btu

1.5HP

Máy Lạnh Âm Trần LG 1 Hướng Thổi ATNQ12GULA1 1.5 HP 10230 Btu

18,100,000 đ

Máy Lạnh Âm Trần LG 1 Hướng Thổi ATNQ12GULA1 1.5 HP 10230 Btu
18,100,000 đ
Model máy : ATNQ12GULA1/ATUQ12GULA1
Thương hiệu : LG
Nơi sản xuất : Hàn Quốc
Bảo hành : 01 năm
Công suất : 10.230 Btu/ 3 kW/ 1.5 HP
Công nghệ inverter :
 • ATNQ12GULA1/ATUQ12GULA1
 • LG
 • Hàn Quốc
 • 01 năm
 • 10.230 Btu/ 3 kW/ 1.5 HP

Máy Lạnh Âm Trần LG 1 Hướng Thổi ATNQ18GTLA1 2 HP 16700 Btu

2HP

Máy Lạnh Âm Trần LG 1 Hướng Thổi ATNQ18GTLA1 2 HP 16700 Btu

21,800,000 đ

Máy Lạnh Âm Trần LG 1 Hướng Thổi ATNQ18GTLA1 2 HP 16700 Btu
21,800,000 đ
Model máy : ATNQ18GTLA1/ATUQ18GTLA1
Thương hiệu : LG
Nơi sản xuất : Hàn Quốc
Bảo hành : 01 năm
Công suất : 16.700 Btu/ 4.9 kW/ 2 HP
Công nghệ inverter :
 • ATNQ18GTLA1/ATUQ18GTLA1
 • LG
 • Hàn Quốc
 • 01 năm
 • 16.700 Btu/ 4.9 kW/ 2 HP

Máy Lạnh Âm Trần LG 1 Hướng Thổi ATNQ24GTLA1 2.5 HP 19800 Btu

2.5HP

Máy Lạnh Âm Trần LG 1 Hướng Thổi ATNQ24GTLA1 2.5 HP 19800 Btu

24,000,000 đ

Máy Lạnh Âm Trần LG 1 Hướng Thổi ATNQ24GTLA1 2.5 HP 19800 Btu
24,000,000 đ
Model máy : ATNQ24GTLA1/ATUQ24GTLA1
Thương hiệu : LG
Nơi sản xuất : Hàn Quốc
Bảo hành : 01 năm
Công suất : 19.800 Btu/ 5.8 kW/ 2.5 HP
Công nghệ inverter :
 • ATNQ24GTLA1/ATUQ24GTLA1
 • LG
 • Hàn Quốc
 • 01 năm
 • 19.800 Btu/ 5.8 kW/ 2.5 HP

Máy lạnh âm trần LG ATNQ48LMLE6 46.000 btu 5 HP 3 pha

5HP

Máy lạnh âm trần LG ATNQ48LMLE6 46.000 btu 5 HP 3 pha

35,400,000 đ

Máy lạnh âm trần LG ATNQ48LMLE6 46.000 btu 5 HP 3 pha
35,400,000 đ
Model máy : ATNQ48LMLE6/ATUQ48LMLE6
Thương hiệu : LG
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 01 năm
Công suất : 46.000 Btu/ 13.5 kW/ 5 HP
Công nghệ inverter :
 • ATNQ48LMLE6/ATUQ48LMLE6
 • LG
 • Thái Lan
 • 01 năm
 • 46.000 Btu/ 13.5 kW/ 5 HP

Máy lạnh âm trần LG ATNQ48GMLE6 46.000 btu 5 HP

5HP

Máy lạnh âm trần LG ATNQ48GMLE6 46.000 btu 5 HP

35,400,000 đ

Máy lạnh âm trần LG ATNQ48GMLE6 46.000 btu 5 HP
35,400,000 đ
Model máy : ATNQ48GMLE6/ATUQ48GMLE6
Thương hiệu : LG
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 01 năm
Công suất : 46.000 Btu/13.5 kW/ 5 HP
Công nghệ inverter :
 • ATNQ48GMLE6/ATUQ48GMLE6
 • LG
 • Thái Lan
 • 01 năm
 • 46.000 Btu/13.5 kW/ 5 HP

Máy lạnh âm trần LG ATNQ36GNLE6 36.000 Btu 4 HP

4HP

Máy lạnh âm trần LG ATNQ36GNLE6 36.000 Btu 4 HP

30,400,000 đ

Máy lạnh âm trần LG ATNQ36GNLE6 36.000 Btu 4 HP
30,400,000 đ
Model máy : ATNQ36GNLE6/ATUQ36GNLE6
Thương hiệu : LG
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 01 năm
Công suất : 36.000 Btu/10.5 kW/ 4 HP
Công nghệ inverter :
 • ATNQ36GNLE6/ATUQ36GNLE6
 • LG
 • Thái Lan
 • 01 năm
 • 36.000 Btu/10.5 kW/ 4 HP

Máy lạnh âm trần LG ATNQ24GPLE6 2.5 HP 24.000 Btu

2.5HP

Máy lạnh âm trần LG ATNQ24GPLE6 2.5 HP 24.000 Btu

23,200,000 đ

Máy lạnh âm trần LG ATNQ24GPLE6 2.5 HP 24.000 Btu
23,200,000 đ
Model máy : ATNQ24GPLE6/ATUQ24GPLE6
Thương hiệu : LG
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 01 năm
Công suất : 24.000 Btu/7.03 kW/ 2.5 HP
Công nghệ inverter :
 • ATNQ24GPLE6/ATUQ24GPLE6
 • LG
 • Thái Lan
 • 01 năm
 • 24.000 Btu/7.03 kW/ 2.5 HP

Máy lạnh âm trần LG ATNQ18GPLE6 2 HP 18.000 Btu inverter

2HP

Máy lạnh âm trần LG ATNQ18GPLE6 2 HP 18.000 Btu inverter

20,900,000 đ

Máy lạnh âm trần LG ATNQ18GPLE6 2 HP 18.000 Btu inverter
20,900,000 đ
Model máy : ATNQ18GPLE6/ATUQ18GPLE6
Thương hiệu : LG
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 01 năm
Công suất : 18.000 Btu/ 5.27 kW/ 2 HP
Công nghệ inverter :
 • ATNQ18GPLE6/ATUQ18GPLE6
 • LG
 • Thái Lan
 • 01 năm
 • 18.000 Btu/ 5.27 kW/ 2 HP
 • Lắp đặt chuyên nghiệp

  Đội ngũ lắp đặt, tư vấn kỹ thuật
  giàu kinh nghiệm

 • Giao nhận tiện lợi

  Giao nhận trong ngày
  nhanh chóng, an toàn

 • Thanh toán linh hoạt

  Phương thức thanh toán
  đa dạng, tiện lợi

 • Đổi trả dễ dàng

  Đổi sản phẩm bị lỗi kỹ thuật
  trong 30 ngày

 • Hậu mãi chu đáo

  Tận tình chăm sóc khách hàng
  suốt dòng đời sản phẩm

Mọi thông tin yêu cầu liên hệ với chúng tôi qua hotline:  0911 260 247
Copyright © 2018 Thanhhaichau.com. All rights reserved.
GPKD số: 0314240549 do Sở KH & ĐT TP.Hồ Chí Minh cấp ngày 21/02/2017.
Top