Máy lạnh âm trần

(45 sản phẩm)

Máy lạnh âm trần Funiki CC36MMC1 4 HP 36000 Btu

4HP
Hàng mới

Máy lạnh âm trần Funiki CC36MMC1 4 HP 36000 Btu

28,800,000 đ

Máy lạnh âm trần Funiki CC36MMC1 4 HP 36000 Btu
28,800,000 đ
Model máy : CC36MMC1
Thương hiệu : Funiki
Nơi sản xuất : Malaysia
Bảo hành : 02 năm
Công suất : 36000 Btu/ 4 HP
Công nghệ inverter : Không
 • CC36MMC1
 • Funiki
 • Malaysia
 • 02 năm
 • 36000 Btu/ 4 HP
 • Không

Máy lạnh âm trần Casper CC-36IS35 4 HP 36000 Btu

4HP
Hàng mới

Máy lạnh âm trần Casper CC-36IS35 4 HP 36000 Btu

30,400,000 đ

Máy lạnh âm trần Casper CC-36IS35 4 HP 36000 Btu
30,400,000 đ
Model máy : CC-36IS35
Thương hiệu : Casper
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 02 năm máy, 03 năm máy nén
Công suất : 36000 Btu/ 4 HP
Công nghệ inverter :
 • CC-36IS35
 • Casper
 • Thái Lan
 • 02 năm máy, 03 năm máy nén
 • 36000 Btu/ 4 HP

Máy lạnh âm trần Nagakawa NT-C36R1T20 4 HP 36000 Btu

4HP
Hàng mới

Máy lạnh âm trần Nagakawa NT-C36R1T20 4 HP 36000 Btu

29,700,000 đ

Máy lạnh âm trần Nagakawa NT-C36R1T20 4 HP 36000 Btu
29,700,000 đ
Model máy : NT-C36R1T20
Thương hiệu : Nagakawa
Nơi sản xuất : Malaysia
Bảo hành : 02 năm
Công suất : 36000 Btu/ 10.5 kW/ 4 HP
Công nghệ inverter : Không
 • NT-C36R1T20
 • Nagakawa
 • Malaysia
 • 02 năm
 • 36000 Btu/ 10.5 kW/ 4 HP
 • Không

Máy lạnh âm trần Nagakawa NIT-C36R2M16 4 HP 36000 Btu

4HP
Hàng mới

Máy lạnh âm trần Nagakawa NIT-C36R2M16 4 HP 36000 Btu

33,500,000 đ

Máy lạnh âm trần Nagakawa NIT-C36R2M16 4 HP 36000 Btu
33,500,000 đ
Model máy : NIT-C36R2M16
Thương hiệu : Nagakawa
Nơi sản xuất : Malaysia
Bảo hành : 02 năm
Công suất : 36000 Btu/ 10.55 kW/ 4 HP
Công nghệ inverter :
 • NIT-C36R2M16
 • Nagakawa
 • Malaysia
 • 02 năm
 • 36000 Btu/ 10.55 kW/ 4 HP

Máy lạnh âm trần Sumikura APC/APO-360/DC 4 HP 36000 Btu

4HP
Hàng mới

Máy lạnh âm trần Sumikura APC/APO-360/DC 4 HP 36000 Btu

34,100,000 đ

Máy lạnh âm trần Sumikura APC/APO-360/DC 4 HP 36000 Btu
34,100,000 đ
Model máy : APC/APO-360/DC
Thương hiệu : Sumikura
Nơi sản xuất : Malaysia
Bảo hành : 02 năm
Công suất : 36000 Btu/ 10.6 kW/ 4 HP
Công nghệ inverter :
 • APC/APO-360/DC
 • Sumikura
 • Malaysia
 • 02 năm
 • 36000 Btu/ 10.6 kW/ 4 HP

Máy lạnh âm trần Mitsubishi Heavy FDT100YA-W5 4 HP 10.5 kW

4HP
Hàng mới

Máy lạnh âm trần Mitsubishi Heavy FDT100YA-W5 4 HP 10.5 kW

38,500,000 đ

Máy lạnh âm trần Mitsubishi Heavy FDT100YA-W5 4 HP 10.5 kW
38,500,000 đ
Model máy : FDT100YA-W5/FDC100YNA-W5
Thương hiệu : Mitsubishi Heavy
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 02 năm
Công suất : 10.5 kW/ 4 HP
Công nghệ inverter :
 • FDT100YA-W5/FDC100YNA-W5
 • Mitsubishi Heavy
 • Thái Lan
 • 02 năm
 • 10.5 kW/ 4 HP

Máy lạnh âm trần Mitsubishi Heavy FDT100VH 4 HP 10 kW

4HP
Hàng mới

Máy lạnh âm trần Mitsubishi Heavy FDT100VH 4 HP 10 kW

41,200,000 đ

Máy lạnh âm trần Mitsubishi Heavy FDT100VH 4 HP 10 kW
41,200,000 đ
Model máy : FDT100VH/FDC100VNP
Thương hiệu : Mitsubishi Heavy
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 02 năm
Công suất : 10 kW/ 4 HP
Công nghệ inverter :
 • FDT100VH/FDC100VNP
 • Mitsubishi Heavy
 • Thái Lan
 • 02 năm
 • 10 kW/ 4 HP

Máy lạnh âm trần Mitsubishi Heavy FDT100CNV-S5 4 HP 10.5 kW

4HP
Hàng mới

Máy lạnh âm trần Mitsubishi Heavy FDT100CNV-S5 4 HP 10.5 kW

32,000,000 đ

Máy lạnh âm trần Mitsubishi Heavy FDT100CNV-S5 4 HP 10.5 kW
32,000,000 đ
Model máy : FDT100CNV-S5/FDC100CNV-S5
Thương hiệu : Mitsubishi Heavy
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 02 năm
Công suất : 10.5 kW/ 4 HP
Công nghệ inverter : Không
 • FDT100CNV-S5/FDC100CNV-S5
 • Mitsubishi Heavy
 • Thái Lan
 • 02 năm
 • 10.5 kW/ 4 HP
 • Không

Máy lạnh âm trần Mitsubishi Heavy FDT100CSV-S5 4 HP 10.4 kW

4HP
Hàng mới

Máy lạnh âm trần Mitsubishi Heavy FDT100CSV-S5 4 HP 10.4 kW

32,000,000 đ

Máy lạnh âm trần Mitsubishi Heavy FDT100CSV-S5 4 HP 10.4 kW
32,000,000 đ
Model máy : FDT100CSV-S5/FDC100CSV-S5
Thương hiệu : Mitsubishi Heavy
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 02 năm
Công suất : 10.4 kW/ 4 HP
Công nghệ inverter : Không
 • FDT100CSV-S5/FDC100CSV-S5
 • Mitsubishi Heavy
 • Thái Lan
 • 02 năm
 • 10.4 kW/ 4 HP
 • Không

Máy lạnh âm trần Hikawa HI-CC40MTX 4 HP 36000 Btu 3 pha

4HP
Hàng mới

Máy lạnh âm trần Hikawa HI-CC40MTX 4 HP 36000 Btu 3 pha

Liên hệ: 0911 260 247

Máy lạnh âm trần Hikawa HI-CC40MTX 4 HP 36000 Btu 3 pha
Liên hệ: 0911 260 247
Model máy : HI-CC40MTX/HO-CC40MTX
Thương hiệu : Hikawa
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 02 năm máy, 05 năm máy nén
Công suất : 36000 Btu/ 4 HP
Công nghệ inverter : Không
 • HI-CC40MTX/HO-CC40MTX
 • Hikawa
 • Thái Lan
 • 02 năm máy, 05 năm máy nén
 • 36000 Btu/ 4 HP
 • Không

Máy lạnh âm trần Hikawa HI-CC40M 4 HP 36000 Btu 3 pha

4HP
Hàng mới

Máy lạnh âm trần Hikawa HI-CC40M 4 HP 36000 Btu 3 pha

25,700,000 đ

Máy lạnh âm trần Hikawa HI-CC40M 4 HP 36000 Btu 3 pha
25,700,000 đ
Model máy : HI-CC40M/HO-CC40M
Thương hiệu : Hikawa
Nơi sản xuất : Malaysia
Bảo hành : 02 năm máy, 05 năm máy nén
Công suất : 36000 Btu/ 4 HP
Công nghệ inverter : Không
 • HI-CC40M/HO-CC40M
 • Hikawa
 • Malaysia
 • 02 năm máy, 05 năm máy nén
 • 36000 Btu/ 4 HP
 • Không

Máy lạnh âm trần Hikawa HI-CC40MV 4 HP 36000 Btu 3 pha

4HP
Hàng mới

Máy lạnh âm trần Hikawa HI-CC40MV 4 HP 36000 Btu 3 pha

30,090,000 đ

Máy lạnh âm trần Hikawa HI-CC40MV 4 HP 36000 Btu 3 pha
30,090,000 đ
Model máy : HI-CC40MV/HO-CC40MV
Thương hiệu : Hikawa
Nơi sản xuất : Malaysia
Bảo hành : 02 năm máy, 05 năm máy nén
Công suất : 36000 Btu/ 4 HP
Công nghệ inverter :
 • HI-CC40MV/HO-CC40MV
 • Hikawa
 • Malaysia
 • 02 năm máy, 05 năm máy nén
 • 36000 Btu/ 4 HP

Máy lạnh âm trần Hikawa HI-CC40AT 4 HP 36000 Btu

4HP
Hàng mới

Máy lạnh âm trần Hikawa HI-CC40AT 4 HP 36000 Btu

29,900,000 đ

Máy lạnh âm trần Hikawa HI-CC40AT 4 HP 36000 Btu
29,900,000 đ
Model máy : HI-CC40AT/HO-CC40AT
Thương hiệu : Hikawa
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 02 năm máy, 05 năm máy nén
Công suất : 36000 Btu/ 4 HP
Công nghệ inverter :
 • HI-CC40AT/HO-CC40AT
 • Hikawa
 • Thái Lan
 • 02 năm máy, 05 năm máy nén
 • 36000 Btu/ 4 HP

Máy lạnh âm trần Daikin FCC100AV1V 4 HP 36000 Btu

4HP
Hàng mới

Máy lạnh âm trần Daikin FCC100AV1V 4 HP 36000 Btu

33,900,000 đ

Máy lạnh âm trần Daikin FCC100AV1V 4 HP 36000 Btu
33,900,000 đ
Model máy : FCC100AV1V/RC100AGY1V
Thương hiệu : Daikin
Nơi sản xuất : Malaysia
Bảo hành : 01 năm máy, 05 năm máy nén
Công suất : 36000 Btu/ 10.55 kW/ 4 HP
Công nghệ inverter : Không
 • FCC100AV1V/RC100AGY1V
 • Daikin
 • Malaysia
 • 01 năm máy, 05 năm máy nén
 • 36000 Btu/ 10.55 kW/ 4 HP
 • Không

Máy lạnh âm trần Toshiba RAV-GE3601UP-V 4 HP 36000 Btu 3 pha

4HP
Hàng mới

Máy lạnh âm trần Toshiba RAV-GE3601UP-V 4 HP 36000 Btu 3 pha

Liên hệ: 0911 260 247

Máy lạnh âm trần Toshiba RAV-GE3601UP-V 4 HP 36000 Btu 3 pha
Liên hệ: 0911 260 247
Model máy : RAV-GE3601UP-V/RAV-GE3601A8P-V
Thương hiệu : Toshiba
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 02 năm máy
Công suất : 36000 Btu/ 4 HP
Công nghệ inverter :
 • RAV-GE3601UP-V/RAV-GE3601A8P-V
 • Toshiba
 • Thái Lan
 • 02 năm máy
 • 36000 Btu/ 4 HP
 • Lắp đặt chuyên nghiệp

  Đội ngũ lắp đặt, tư vấn kỹ thuật
  giàu kinh nghiệm

 • Giao nhận tiện lợi

  Giao nhận trong ngày
  nhanh chóng, an toàn

 • Thanh toán linh hoạt

  Phương thức thanh toán
  đa dạng, tiện lợi

 • Đổi trả dễ dàng

  Đổi sản phẩm bị lỗi kỹ thuật
  trong 30 ngày

 • Hậu mãi chu đáo

  Tận tình chăm sóc khách hàng
  suốt dòng đời sản phẩm

Mọi thông tin yêu cầu liên hệ với chúng tôi qua hotline:  0911 260 247
Copyright © 2018 Thanhhaichau.com | Developed by BADAN. All rights reserved.
GPKD số: 0314240549 do Sở KH & ĐT TP.Hồ Chí Minh cấp ngày 21/02/2017.
Top