Máy lạnh âm trần

(19 sản phẩm)

Máy lạnh âm trần Toshiba RAV-GE1801UP-V 2 HP inverter

2HP
Hàng mới

Máy lạnh âm trần Toshiba RAV-GE1801UP-V 2 HP inverter

23,800,000 đ

Máy lạnh âm trần Toshiba RAV-GE1801UP-V 2 HP inverter
23,800,000 đ
Model máy : RAV-GE1801AP-V/RAV-GE1801UP-V
Thương hiệu : Toshiba
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 2 năm
Công suất : 5.3 kW/ 2 HP
Công nghệ inverter :
 • RAV-GE1801AP-V/RAV-GE1801UP-V
 • Toshiba
 • Thái Lan
 • 2 năm
 • 5.3 kW/ 2 HP

Máy lạnh âm trần Toshiba RAV-GE2401UP-V 3 HP inverter

3HP
Hàng mới

Máy lạnh âm trần Toshiba RAV-GE2401UP-V 3 HP inverter

25,750,000 đ

Máy lạnh âm trần Toshiba RAV-GE2401UP-V 3 HP inverter
25,750,000 đ
Model máy : RAV-GE2401AP-V/RAV-GE2401UP-V
Thương hiệu : Toshiba
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 2 năm
Công suất : 6.3 kW/ 3 HP
Công nghệ inverter :
 • RAV-GE2401AP-V/RAV-GE2401UP-V
 • Toshiba
 • Thái Lan
 • 2 năm
 • 6.3 kW/ 3 HP

Máy lạnh âm trần Toshiba RAV-GE3601UP-V 4 HP inverter

4HP
Hàng mới

Máy lạnh âm trần Toshiba RAV-GE3601UP-V 4 HP inverter

36,200,000 đ

Máy lạnh âm trần Toshiba RAV-GE3601UP-V 4 HP inverter
36,200,000 đ
Model máy : RAV-GE3601AP-V/RAV-GE3601UP-V
Thương hiệu : Toshiba
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 2 năm
Công suất : 10.6 kW/ 4 HP
Công nghệ inverter :
 • RAV-GE3601AP-V/RAV-GE3601UP-V
 • Toshiba
 • Thái Lan
 • 2 năm
 • 10.6 kW/ 4 HP

Máy lạnh âm trần Toshiba RAV-GE4201UP 5 HP inverter

5HP
Hàng mới

Máy lạnh âm trần Toshiba RAV-GE4201UP 5 HP inverter

37,800,000 đ

Máy lạnh âm trần Toshiba RAV-GE4201UP 5 HP inverter
37,800,000 đ
Model máy : RAV-GE4201AP-V/RAV-GE4201UP-V
Thương hiệu : Toshiba
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 2 năm
Công suất : 12.6 kW/ 5 HP
Công nghệ inverter :
 • RAV-GE4201AP-V/RAV-GE4201UP-V
 • Toshiba
 • Thái Lan
 • 2 năm
 • 12.6 kW/ 5 HP

Máy lạnh âm trần Toshiba RAV-TE1251A8-V 5 HP 12.1 kW

5HP

Máy lạnh âm trần Toshiba RAV-TE1251A8-V 5 HP 12.1 kW

40,800,000 đ

Máy lạnh âm trần Toshiba RAV-TE1251A8-V 5 HP 12.1 kW
40,800,000 đ
Model máy : RAV-SE1251UP-V/RAV-TE1251A8-V
Thương hiệu : Toshiba
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 12 tháng
Công suất : 12.1 kW/ 5 HP
 • RAV-SE1251UP-V/RAV-TE1251A8-V
 • Toshiba
 • Thái Lan
 • 12 tháng
 • 12.1 kW/ 5 HP

Máy lạnh âm trần Toshiba RAV-TE1001A8-V 4 HP 10 kW

4HP

Máy lạnh âm trần Toshiba RAV-TE1001A8-V 4 HP 10 kW

36,950,000 đ

Máy lạnh âm trần Toshiba RAV-TE1001A8-V 4 HP 10 kW
36,950,000 đ
Model máy : RAV-SE1001UP-V/RAV-TE1001A8-V
Thương hiệu : Toshiba
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 12 tháng
Công suất : 10 kW/ 4 HP
 • RAV-SE1001UP-V/RAV-TE1001A8-V
 • Toshiba
 • Thái Lan
 • 12 tháng
 • 10 kW/ 4 HP

Máy lạnh âm trần Toshiba RAV-SE1251UP-V 5 HP 12.5 kW

5HP

Máy lạnh âm trần Toshiba RAV-SE1251UP-V 5 HP 12.5 kW

40,800,000 đ

Máy lạnh âm trần Toshiba RAV-SE1251UP-V 5 HP 12.5 kW
40,800,000 đ
Model máy : RAV-SE1251UP-V/RAV-TE1251AP-V
Thương hiệu : Toshiba
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 12 tháng
Công suất : 12.5 kW/ 5 HP
 • RAV-SE1251UP-V/RAV-TE1251AP-V
 • Toshiba
 • Thái Lan
 • 12 tháng
 • 12.5 kW/ 5 HP

Máy lạnh âm trần Toshiba RAV-SE1001UP-V 4 HP 10 kW

4HP

Máy lạnh âm trần Toshiba RAV-SE1001UP-V 4 HP 10 kW

36,950,000 đ

Máy lạnh âm trần Toshiba RAV-SE1001UP-V 4 HP 10 kW
36,950,000 đ
Model máy : RAV-SE1001UP-V/RAV-SE1001AP-V
Thương hiệu : Toshiba
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 12 tháng
Công suất : 10 kW/ 4 HP
 • RAV-SE1001UP-V/RAV-SE1001AP-V
 • Toshiba
 • Thái Lan
 • 12 tháng
 • 10 kW/ 4 HP

Máy lạnh âm trần Toshiba RAV-SE801UP-V 3 HP 6.2 kW

3HP

Máy lạnh âm trần Toshiba RAV-SE801UP-V 3 HP 6.2 kW

27,300,000 đ

Máy lạnh âm trần Toshiba RAV-SE801UP-V 3 HP 6.2 kW
27,300,000 đ
Model máy : RAV-SE801UP-V/RAV-SE801AP-V
Thương hiệu : Toshiba
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 12 tháng
Công suất : 22.500 Btu/ 6.2 kW/ 3 HP
 • RAV-SE801UP-V/RAV-SE801AP-V
 • Toshiba
 • Thái Lan
 • 12 tháng
 • 22.500 Btu/ 6.2 kW/ 3 HP

Máy lạnh âm trần Toshiba RAV-SE561UP-V 2 HP 5.3 kW

2HP

Máy lạnh âm trần Toshiba RAV-SE561UP-V 2 HP 5.3 kW

24,100,000 đ

Máy lạnh âm trần Toshiba RAV-SE561UP-V 2 HP 5.3 kW
24,100,000 đ
Model máy : RAV-SE561UP-V/RAV-TE561AP-V
Thương hiệu : Toshiba
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 12 tháng
Công suất : 18.000 Btu/ 5.3 kW/ 2 HP
 • RAV-SE561UP-V/RAV-TE561AP-V
 • Toshiba
 • Thái Lan
 • 12 tháng
 • 18.000 Btu/ 5.3 kW/ 2 HP

Máy lạnh âm trần Toshiba RAV-480USP-V 6 HP 51.500 Btu

6HP

Máy lạnh âm trần Toshiba RAV-480USP-V 6 HP 51.500 Btu

34,750,000 đ

Máy lạnh âm trần Toshiba RAV-480USP-V 6 HP 51.500 Btu
34,750,000 đ
Model máy : RAV-480USP-V/RAV-480AS8-V
Thương hiệu : Toshiba
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 12 tháng
Công suất : 51.500 Btu/ 15.1 kW/ 6 HP
 • RAV-480USP-V/RAV-480AS8-V
 • Toshiba
 • Thái Lan
 • 12 tháng
 • 51.500 Btu/ 15.1 kW/ 6 HP

Máy lạnh âm trần Toshiba RAV-420AS8-V 5 HP 42.600 Btu

5HP

Máy lạnh âm trần Toshiba RAV-420AS8-V 5 HP 42.600 Btu

32,900,000 đ

Máy lạnh âm trần Toshiba RAV-420AS8-V 5 HP 42.600 Btu
32,900,000 đ
Model máy : RAV-420USP-V/RAV-420AS8-V
Thương hiệu : Toshiba
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 12 tháng
Công suất : 42.600 Btu/ 12.5 kW/ 5 HP
 • RAV-420USP-V/RAV-420AS8-V
 • Toshiba
 • Thái Lan
 • 12 tháng
 • 42.600 Btu/ 12.5 kW/ 5 HP

Máy lạnh âm trần Toshiba RAV-360AS8-V 4 HP 36.100 Btu

4HP

Máy lạnh âm trần Toshiba RAV-360AS8-V 4 HP 36.100 Btu

28,200,000 đ

Máy lạnh âm trần Toshiba RAV-360AS8-V 4 HP 36.100 Btu
28,200,000 đ
Model máy : RAV-360USP-V/RAV-360AS8-V
Thương hiệu : Toshiba
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 12 tháng
Công suất : 36.100 Btu/ 10.6 kW/ 4 HP
 • RAV-360USP-V/RAV-360AS8-V
 • Toshiba
 • Thái Lan
 • 12 tháng
 • 36.100 Btu/ 10.6 kW/ 4 HP

Máy lạnh âm trần Toshiba RAV-420ASP-V 5 HP 42.600 Btu

5HP

Máy lạnh âm trần Toshiba RAV-420ASP-V 5 HP 42.600 Btu

32,900,000 đ

Máy lạnh âm trần Toshiba RAV-420ASP-V 5 HP 42.600 Btu
32,900,000 đ
Model máy : RAV-420USP-V/RAV-420ASP-V
Thương hiệu : Toshiba
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 12 tháng
Công suất : 42.600 Btu/ 12.5 kW/ 5 HP
 • RAV-420USP-V/RAV-420ASP-V
 • Toshiba
 • Thái Lan
 • 12 tháng
 • 42.600 Btu/ 12.5 kW/ 5 HP

Máy lạnh âm trần Toshiba RAV-360ASP-V 4 HP 36.100 Btu

4HP

Máy lạnh âm trần Toshiba RAV-360ASP-V 4 HP 36.100 Btu

28,200,000 đ

Máy lạnh âm trần Toshiba RAV-360ASP-V 4 HP 36.100 Btu
28,200,000 đ
Model máy : RAV-360USP-V/RAV-360ASP-V
Thương hiệu : Toshiba
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 12 tháng
Công suất : 36.100 Btu/ 10.6 kW/ 4 HP
 • RAV-360USP-V/RAV-360ASP-V
 • Toshiba
 • Thái Lan
 • 12 tháng
 • 36.100 Btu/ 10.6 kW/ 4 HP
 • Lắp đặt chuyên nghiệp

  Đội ngũ lắp đặt, tư vấn kỹ thuật
  giàu kinh nghiệm

 • Giao nhận tiện lợi

  Giao nhận trong ngày
  nhanh chóng, an toàn

 • Thanh toán linh hoạt

  Phương thức thanh toán
  đa dạng, tiện lợi

 • Đổi trả dễ dàng

  Đổi sản phẩm bị lỗi kỹ thuật
  trong 30 ngày

 • Hậu mãi chu đáo

  Tận tình chăm sóc khách hàng
  suốt dòng đời sản phẩm

Mọi thông tin yêu cầu liên hệ với chúng tôi qua hotline:  0911 260 247
Copyright © 2018 Thanhhaichau.com. All rights reserved.
GPKD số: 0314240549 do Sở KH & ĐT TP.Hồ Chí Minh cấp ngày 21/02/2017.
Top