Máy lạnh âm trần

(151 sản phẩm)

Máy lạnh âm trần Toshiba RAV-SE1001UP-V 4 HP 10 kW

4HP

Máy lạnh âm trần Toshiba RAV-SE1001UP-V 4 HP 10 kW

36,950,000 đ

Máy lạnh âm trần Toshiba RAV-SE1001UP-V 4 HP 10 kW
36,950,000 đ
Model máy : RAV-SE1001UP-V/RAV-SE1001AP-V
Thương hiệu : Toshiba
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 12 tháng
Công suất : 10 kW/ 4 HP
 • RAV-SE1001UP-V/RAV-SE1001AP-V
 • Toshiba
 • Thái Lan
 • 12 tháng
 • 10 kW/ 4 HP

Máy lạnh âm trần Toshiba RAV-SE801UP-V 3 HP 6.2 kW

3HP

Máy lạnh âm trần Toshiba RAV-SE801UP-V 3 HP 6.2 kW

27,300,000 đ

Máy lạnh âm trần Toshiba RAV-SE801UP-V 3 HP 6.2 kW
27,300,000 đ
Model máy : RAV-SE801UP-V/RAV-SE801AP-V
Thương hiệu : Toshiba
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 12 tháng
Công suất : 22.500 Btu/ 6.2 kW/ 3 HP
 • RAV-SE801UP-V/RAV-SE801AP-V
 • Toshiba
 • Thái Lan
 • 12 tháng
 • 22.500 Btu/ 6.2 kW/ 3 HP

Máy lạnh âm trần Toshiba RAV-SE561UP-V 2 HP 5.3 kW

2HP

Máy lạnh âm trần Toshiba RAV-SE561UP-V 2 HP 5.3 kW

24,100,000 đ

Máy lạnh âm trần Toshiba RAV-SE561UP-V 2 HP 5.3 kW
24,100,000 đ
Model máy : RAV-SE561UP-V/RAV-TE561AP-V
Thương hiệu : Toshiba
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 12 tháng
Công suất : 18.000 Btu/ 5.3 kW/ 2 HP
 • RAV-SE561UP-V/RAV-TE561AP-V
 • Toshiba
 • Thái Lan
 • 12 tháng
 • 18.000 Btu/ 5.3 kW/ 2 HP

Máy lạnh âm trần Toshiba RAV-600USP-V 7 HP 60.000 Btu

7HP

Máy lạnh âm trần Toshiba RAV-600USP-V 7 HP 60.000 Btu

45,900,000 đ

Máy lạnh âm trần Toshiba RAV-600USP-V 7 HP 60.000 Btu
45,900,000 đ
Model máy : RAV-600USP-V/RAV-600AS8-V
Thương hiệu : Toshiba
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 12 tháng
Công suất : 60.000 Btu/ 17.5 kW/ 7 HP
 • RAV-600USP-V/RAV-600AS8-V
 • Toshiba
 • Thái Lan
 • 12 tháng
 • 60.000 Btu/ 17.5 kW/ 7 HP

Máy lạnh âm trần Toshiba RAV-480USP-V 6 HP 51.500 Btu

6HP

Máy lạnh âm trần Toshiba RAV-480USP-V 6 HP 51.500 Btu

34,750,000 đ

Máy lạnh âm trần Toshiba RAV-480USP-V 6 HP 51.500 Btu
34,750,000 đ
Model máy : RAV-480USP-V/RAV-480AS8-V
Thương hiệu : Toshiba
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 12 tháng
Công suất : 51.500 Btu/ 15.1 kW/ 6 HP
 • RAV-480USP-V/RAV-480AS8-V
 • Toshiba
 • Thái Lan
 • 12 tháng
 • 51.500 Btu/ 15.1 kW/ 6 HP

Máy lạnh âm trần Toshiba RAV-420AS8-V 5 HP 42.600 Btu

5HP

Máy lạnh âm trần Toshiba RAV-420AS8-V 5 HP 42.600 Btu

32,900,000 đ

Máy lạnh âm trần Toshiba RAV-420AS8-V 5 HP 42.600 Btu
32,900,000 đ
Model máy : RAV-420USP-V/RAV-420AS8-V
Thương hiệu : Toshiba
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 12 tháng
Công suất : 42.600 Btu/ 12.5 kW/ 5 HP
 • RAV-420USP-V/RAV-420AS8-V
 • Toshiba
 • Thái Lan
 • 12 tháng
 • 42.600 Btu/ 12.5 kW/ 5 HP

Máy lạnh âm trần Toshiba RAV-360AS8-V 4 HP 36.100 Btu

4HP

Máy lạnh âm trần Toshiba RAV-360AS8-V 4 HP 36.100 Btu

28,200,000 đ

Máy lạnh âm trần Toshiba RAV-360AS8-V 4 HP 36.100 Btu
28,200,000 đ
Model máy : RAV-360USP-V/RAV-360AS8-V
Thương hiệu : Toshiba
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 12 tháng
Công suất : 36.100 Btu/ 10.6 kW/ 4 HP
 • RAV-360USP-V/RAV-360AS8-V
 • Toshiba
 • Thái Lan
 • 12 tháng
 • 36.100 Btu/ 10.6 kW/ 4 HP

Máy lạnh âm trần Toshiba RAV-420ASP-V 5 HP 42.600 Btu

5HP

Máy lạnh âm trần Toshiba RAV-420ASP-V 5 HP 42.600 Btu

32,900,000 đ

Máy lạnh âm trần Toshiba RAV-420ASP-V 5 HP 42.600 Btu
32,900,000 đ
Model máy : RAV-420USP-V/RAV-420ASP-V
Thương hiệu : Toshiba
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 12 tháng
Công suất : 42.600 Btu/ 12.5 kW/ 5 HP
 • RAV-420USP-V/RAV-420ASP-V
 • Toshiba
 • Thái Lan
 • 12 tháng
 • 42.600 Btu/ 12.5 kW/ 5 HP

Máy lạnh âm trần Toshiba RAV-360ASP-V 4 HP 36.100 Btu

4HP

Máy lạnh âm trần Toshiba RAV-360ASP-V 4 HP 36.100 Btu

28,200,000 đ

Máy lạnh âm trần Toshiba RAV-360ASP-V 4 HP 36.100 Btu
28,200,000 đ
Model máy : RAV-360USP-V/RAV-360ASP-V
Thương hiệu : Toshiba
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 12 tháng
Công suất : 36.100 Btu/ 10.6 kW/ 4 HP
 • RAV-360USP-V/RAV-360ASP-V
 • Toshiba
 • Thái Lan
 • 12 tháng
 • 36.100 Btu/ 10.6 kW/ 4 HP

Máy lạnh âm trần Toshiba RAV-300USP-V 3.3 HP 30.000 Btu

3.2HP

Máy lạnh âm trần Toshiba RAV-300USP-V 3.3 HP 30.000 Btu

25,800,000 đ

Máy lạnh âm trần Toshiba RAV-300USP-V 3.3 HP 30.000 Btu
25,800,000 đ
Model máy : RAV-300USP-V/RAV-300ASP-V
Thương hiệu : Toshiba
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 12 tháng
Công suất : 30.000 Btu/ 8.8 kW/ 3.3 HP
 • RAV-300USP-V/RAV-300ASP-V
 • Toshiba
 • Thái Lan
 • 12 tháng
 • 30.000 Btu/ 8.8 kW/ 3.3 HP

Máy lạnh âm trần Toshiba RAV-240USP-V 3 HP 24.200 Btu

3HP

Máy lạnh âm trần Toshiba RAV-240USP-V 3 HP 24.200 Btu

23,800,000 đ

Máy lạnh âm trần Toshiba RAV-240USP-V 3 HP 24.200 Btu
23,800,000 đ
Model máy : RAV-240USP-V/RAV-240ASP-V
Thương hiệu : Toshiba
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 12 tháng
Công suất : 24.200 Btu/ 7.1 kW/ 3 HP
 • RAV-240USP-V/RAV-240ASP-V
 • Toshiba
 • Thái Lan
 • 12 tháng
 • 24.200 Btu/ 7.1 kW/ 3 HP

Máy lạnh âm trần Toshiba RAV-180USP-V 2 HP 18.100 Btu

2HP

Máy lạnh âm trần Toshiba RAV-180USP-V 2 HP 18.100 Btu

20,850,000 đ

Máy lạnh âm trần Toshiba RAV-180USP-V 2 HP 18.100 Btu
20,850,000 đ
Model máy : RAV-180USP-V/RAV-180ASP-V
Thương hiệu : Toshiba
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 12 tháng
Công suất : 18.100 Btu/ 5.3 kW/ 2 HP
 • RAV-180USP-V/RAV-180ASP-V
 • Toshiba
 • Thái Lan
 • 12 tháng
 • 18.100 Btu/ 5.3 kW/ 2 HP

Máy lạnh âm trần Toshiba RAV-130USP-V 1.5 HP 13.000 Btu

1.5HP

Máy lạnh âm trần Toshiba RAV-130USP-V 1.5 HP 13.000 Btu

18,200,000 đ

Máy lạnh âm trần Toshiba RAV-130USP-V 1.5 HP 13.000 Btu
18,200,000 đ
Model máy : RAV-130USP-V/RAV-130ASP-V
Thương hiệu : Toshiba
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 12 tháng
Công suất : 13.000 Btu/ 3.8 kW/ 1.5 HP
 • RAV-130USP-V/RAV-130ASP-V
 • Toshiba
 • Thái Lan
 • 12 tháng
 • 13.000 Btu/ 3.8 kW/ 1.5 HP

Máy lạnh âm trần Panasonic S-25PU1H5/U-25PV1H5 3 HP

3HP

Máy lạnh âm trần Panasonic S-25PU1H5/U-25PV1H5 3 HP

25,400,000 đ

Máy lạnh âm trần Panasonic S-25PU1H5/U-25PV1H5 3 HP
25,400,000 đ 26,450,000 đ
Model máy : S-25PU1H5/U-25PV1H5
Thương hiệu : Panasonic
Nơi sản xuất : Malaysia
Bảo hành : 12 tháng
Công suất : 25.000 btu/10.3 kW/3 HP
Công nghệ inverter :
 • S-25PU1H5/U-25PV1H5
 • Panasonic
 • Malaysia
 • 12 tháng
 • 25.000 btu/10.3 kW/3 HP

Máy lạnh âm trần Panasonic S-22PU1H5/U-22PV1H5 2.5 HP

2.5HP

Máy lạnh âm trần Panasonic S-22PU1H5/U-22PV1H5 2.5 HP

24,000,000 đ

Máy lạnh âm trần Panasonic S-22PU1H5/U-22PV1H5 2.5 HP
24,000,000 đ 25,000,000 đ
Model máy : S-22PU1H5/U-22PV1H5
Thương hiệu : Panasonic
Nơi sản xuất : Malaysia
Bảo hành : 12 tháng
Công suất : 23.000 btu/6.74 kW/2.5 HP
 • S-22PU1H5/U-22PV1H5
 • Panasonic
 • Malaysia
 • 12 tháng
 • 23.000 btu/6.74 kW/2.5 HP
 • Lắp đặt chuyên nghiệp

  Đội ngũ lắp đặt, tư vấn kỹ thuật
  giàu kinh nghiệm

 • Giao nhận tiện lợi

  Giao nhận trong ngày
  nhanh chóng, an toàn

 • Thanh toán linh hoạt

  Phương thức thanh toán
  đa dạng, tiện lợi

 • Đổi trả dễ dàng

  Đổi sản phẩm bị lỗi kỹ thuật
  trong 30 ngày

 • Hậu mãi chu đáo

  Tận tình chăm sóc khách hàng
  suốt dòng đời sản phẩm

Mọi thông tin yêu cầu liên hệ với chúng tôi qua hotline:  0911 260 247
Copyright © 2018 Thanhhaichau.com. All rights reserved.
GPKD số: 0314240549 do Sở KH & ĐT TP.Hồ Chí Minh cấp ngày 21/02/2017.
Top