Máy lạnh âm trần

(172 sản phẩm)

Máy lạnh âm trần Daikin FCRN71FXV1V 3 HP 28000 Btu

3HP

Máy lạnh âm trần Daikin FCRN71FXV1V 3 HP 28000 Btu

27,500,000 đ

Máy lạnh âm trần Daikin FCRN71FXV1V 3 HP 28000 Btu
27,500,000 đ
Model máy : FCRN71FXV1V/RR71CBXV(Y)1V
Thương hiệu : Daikin
Nơi sản xuất : Malaysia
Bảo hành : 01 năm máy, 05 năm máy nén
Công suất : 28.000 Btu/ 8.2 kW/ 3 HP
Công nghệ inverter : Không
 • FCRN71FXV1V/RR71CBXV(Y)1V
 • Daikin
 • Malaysia
 • 01 năm máy, 05 năm máy nén
 • 28.000 Btu/ 8.2 kW/ 3 HP
 • Không

Máy lạnh âm trần Daikin FCRN100FXV1V 4 HP 36000 Btu

4HP

Máy lạnh âm trần Daikin FCRN100FXV1V 4 HP 36000 Btu

31,500,000 đ

Máy lạnh âm trần Daikin FCRN100FXV1V 4 HP 36000 Btu
31,500,000 đ
Model máy : FCRN100FXV1V/RR100DBXV(Y)1V
Thương hiệu : Daikin
Nơi sản xuất : Malaysia
Bảo hành : 01 năm máy, 05 năm máy nén
Công suất : 36.000 Btu/ 10.5 kW/ 4 HP
Công nghệ inverter : Không
 • FCRN100FXV1V/RR100DBXV(Y)1V
 • Daikin
 • Malaysia
 • 01 năm máy, 05 năm máy nén
 • 36.000 Btu/ 10.5 kW/ 4 HP
 • Không

Máy lạnh âm trần Daikin FCRN125FXV1V 5 HP 42000 Btu

5HP

Máy lạnh âm trần Daikin FCRN125FXV1V 5 HP 42000 Btu

35,400,000 đ

Máy lạnh âm trần Daikin FCRN125FXV1V 5 HP 42000 Btu
35,400,000 đ
Model máy : FCRN125FXV1V/RR125DBXY1V
Thương hiệu : Daikin
Nơi sản xuất : Malaysia
Bảo hành : 01 năm máy, 05 năm máy nén
Công suất : 42.000 Btu/ 12.3 kW/ 5 HP
Công nghệ inverter : Không
 • FCRN125FXV1V/RR125DBXY1V
 • Daikin
 • Malaysia
 • 01 năm máy, 05 năm máy nén
 • 42.000 Btu/ 12.3 kW/ 5 HP
 • Không

Máy lạnh âm trần Daikin FCRN140FXV1V 5.5 HP 45000 Btu

5.5HP

Máy lạnh âm trần Daikin FCRN140FXV1V 5.5 HP 45000 Btu

37,700,000 đ

Máy lạnh âm trần Daikin FCRN140FXV1V 5.5 HP 45000 Btu
37,700,000 đ
Model máy : FCRN140FXV1V/RR140DBXY1V
Thương hiệu : Daikin
Nơi sản xuất : Malaysia
Bảo hành : 01 năm máy, 05 năm máy nén
Công suất : 45.000 Btu/ 13.2 kW/ 5.5 HP
Công nghệ inverter : Không
 • FCRN140FXV1V/RR140DBXY1V
 • Daikin
 • Malaysia
 • 01 năm máy, 05 năm máy nén
 • 45.000 Btu/ 13.2 kW/ 5.5 HP
 • Không

Máy lạnh âm trần Daikin FCNQ13MV1 13000 Btu 1.5 HP

1.5HP

Máy lạnh âm trần Daikin FCNQ13MV1 13000 Btu 1.5 HP

19,020,000 đ

Máy lạnh âm trần Daikin FCNQ13MV1 13000 Btu 1.5 HP
19,020,000 đ
Model máy : FCNQ13MV1/RNQ13MV1
Thương hiệu : Daikin
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 01 năm máy, 05 năm máy nén
Công suất : 13.000 Btu/ 3.8 kW/ 1.5 HP
Công nghệ inverter : Không
 • FCNQ13MV1/RNQ13MV1
 • Daikin
 • Thái Lan
 • 01 năm máy, 05 năm máy nén
 • 13.000 Btu/ 3.8 kW/ 1.5 HP
 • Không

Máy lạnh âm trần Daikin FCNQ18MV1 18000 Btu 2 HP

2HP

Máy lạnh âm trần Daikin FCNQ18MV1 18000 Btu 2 HP

23,700,000 đ

Máy lạnh âm trần Daikin FCNQ18MV1 18000 Btu 2 HP
23,700,000 đ
Model máy : FCNQ18MV1/RNQ18MV1
Thương hiệu : Daikin
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 01 năm máy, 05 năm máy nén
Công suất : 18.000 Btu/ 5.3 kW/ 2 HP
Công nghệ inverter : Không
 • FCNQ18MV1/RNQ18MV1
 • Daikin
 • Thái Lan
 • 01 năm máy, 05 năm máy nén
 • 18.000 Btu/ 5.3 kW/ 2 HP
 • Không

Máy lạnh âm trần Daikin FCNQ21MV1 21000 Btu 2.5 HP

2.5HP

Máy lạnh âm trần Daikin FCNQ21MV1 21000 Btu 2.5 HP

28,500,000 đ

Máy lạnh âm trần Daikin FCNQ21MV1 21000 Btu 2.5 HP
28,500,000 đ
Model máy : FCNQ21MV1/RNQ21MV1
Thương hiệu : Daikin
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 01 năm máy, 05 năm máy nén
Công suất : 21.000 Btu/ 6.2 kW/ 2.5 HP
Công nghệ inverter : Không
 • FCNQ21MV1/RNQ21MV1
 • Daikin
 • Thái Lan
 • 01 năm máy, 05 năm máy nén
 • 21.000 Btu/ 6.2 kW/ 2.5 HP
 • Không

Máy lạnh âm trần Daikin FCNQ30MV1 30000 Btu 3.5 HP

3.5HP

Máy lạnh âm trần Daikin FCNQ30MV1 30000 Btu 3.5 HP

32,500,000 đ

Máy lạnh âm trần Daikin FCNQ30MV1 30000 Btu 3.5 HP
32,500,000 đ
Model máy : FCNQ30MV1/RNQ30MV1(Y1)
Thương hiệu : Daikin
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 01 năm máy, 05 năm máy nén
Công suất : 30.000 Btu/ 8.8 kW/ 3.5 HP
Công nghệ inverter : Không
 • FCNQ30MV1/RNQ30MV1(Y1)
 • Daikin
 • Thái Lan
 • 01 năm máy, 05 năm máy nén
 • 30.000 Btu/ 8.8 kW/ 3.5 HP
 • Không

Máy lạnh âm trần Daikin FCNQ36MV1 36000 Btu 4 HP

4HP

Máy lạnh âm trần Daikin FCNQ36MV1 36000 Btu 4 HP

37,350,000 đ

Máy lạnh âm trần Daikin FCNQ36MV1 36000 Btu 4 HP
37,350,000 đ
Model máy : FCNQ36MV1/RNQ36MV1(Y1)
Thương hiệu : Daikin
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 01 năm máy, 05 năm máy nén
Công suất : 36.000 Btu/ 10.6 kW/ 4 HP
Công nghệ inverter : Không
 • FCNQ36MV1/RNQ36MV1(Y1)
 • Daikin
 • Thái Lan
 • 01 năm máy, 05 năm máy nén
 • 36.000 Btu/ 10.6 kW/ 4 HP
 • Không

Máy lạnh âm trần Daikin FCNQ42MV1 42600 Btu 5 HP

5HP

Máy lạnh âm trần Daikin FCNQ42MV1 42600 Btu 5 HP

40,600,000 đ

Máy lạnh âm trần Daikin FCNQ42MV1 42600 Btu 5 HP
40,600,000 đ
Model máy : FCNQ42MV1/RNQ42MY1
Thương hiệu : Daikin
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 01 năm máy, 05 năm máy nén
Công suất : 42.600 Btu/ 12.5 kW/ 5 HP
Công nghệ inverter : Không
 • FCNQ42MV1/RNQ42MY1
 • Daikin
 • Thái Lan
 • 01 năm máy, 05 năm máy nén
 • 42.600 Btu/ 12.5 kW/ 5 HP
 • Không

Máy lạnh âm trần Daikin FCNQ48MV1 48000 Btu 5.5 HP

5.5HP

Máy lạnh âm trần Daikin FCNQ48MV1 48000 Btu 5.5 HP

44,300,000 đ

Máy lạnh âm trần Daikin FCNQ48MV1 48000 Btu 5.5 HP
44,300,000 đ
Model máy : FCNQ48MV1/RNQ48MY1
Thương hiệu : Daikin
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 01 năm máy, 05 năm máy nén
Công suất : 48.000 Btu/ 14.1 kW/ 5.5 HP
Công nghệ inverter : Không
 • FCNQ48MV1/RNQ48MY1
 • Daikin
 • Thái Lan
 • 01 năm máy, 05 năm máy nén
 • 48.000 Btu/ 14.1 kW/ 5.5 HP
 • Không

Máy lạnh âm trần Gree GUD50T/A-K 16.720 Btu 2 HP

2HP

Máy lạnh âm trần Gree GUD50T/A-K 16.720 Btu 2 HP

19,600,000 đ

Máy lạnh âm trần Gree GUD50T/A-K 16.720 Btu 2 HP
19,600,000 đ
Model máy : GUD50T/A-K/GUL50W/A-K
Thương hiệu : Gree
Nơi sản xuất : Trung Quốc
Bảo hành : 03 năm máy, 05 năm máy nén
Công suất : 16.720 Btu/ 4.9 kW/ 2 HP
Công nghệ inverter : Không
 • GUD50T/A-K/GUL50W/A-K
 • Gree
 • Trung Quốc
 • 03 năm máy, 05 năm máy nén
 • 16.720 Btu/ 4.9 kW/ 2 HP
 • Không

Máy lạnh âm trần Gree GU71T/A-K 24.225 Btu 2.5 HP

2.5HP

Máy lạnh âm trần Gree GU71T/A-K 24.225 Btu 2.5 HP

26,000,000 đ

Máy lạnh âm trần Gree GU71T/A-K 24.225 Btu 2.5 HP
26,000,000 đ
Model máy : GU71T/A-K/GUL71W/A-K
Thương hiệu : Gree
Nơi sản xuất : Trung Quốc
Bảo hành : 03 năm máy, 05 năm máy nén
Công suất : 24.225 Btu/ 7.1 kW/ 2.5 HP
Công nghệ inverter : Không
 • GU71T/A-K/GUL71W/A-K
 • Gree
 • Trung Quốc
 • 03 năm máy, 05 năm máy nén
 • 24.225 Btu/ 7.1 kW/ 2.5 HP
 • Không

Máy lạnh âm trần Gree GU100T/A-K 35.144 Btu 4 HP

4HP

Máy lạnh âm trần Gree GU100T/A-K 35.144 Btu 4 HP

33,000,000 đ

Máy lạnh âm trần Gree GU100T/A-K 35.144 Btu 4 HP
33,000,000 đ
Model máy : GU100T/A-K/GUL100W/A-M
Thương hiệu : Gree
Nơi sản xuất : Trung Quốc
Bảo hành : 03 năm máy, 05 năm máy nén
Công suất : 35.144 Btu/ 10.3 kW/ 4 HP
Công nghệ inverter : Không
 • GU100T/A-K/GUL100W/A-M
 • Gree
 • Trung Quốc
 • 03 năm máy, 05 năm máy nén
 • 35.144 Btu/ 10.3 kW/ 4 HP
 • Không

Máy lạnh âm trần Gree GU125T/A-K 40.944 Btu 5 HP

5HP

Máy lạnh âm trần Gree GU125T/A-K 40.944 Btu 5 HP

37,200,000 đ

Máy lạnh âm trần Gree GU125T/A-K 40.944 Btu 5 HP
37,200,000 đ
Model máy : GU125T/A-K/GUL125W/A-M
Thương hiệu : Gree
Nơi sản xuất : Trung Quốc
Bảo hành : 03 năm máy, 05 năm máy nén
Công suất : 40.944 Btu/ 12 kW/ 5 HP
Công nghệ inverter : Không
 • GU125T/A-K/GUL125W/A-M
 • Gree
 • Trung Quốc
 • 03 năm máy, 05 năm máy nén
 • 40.944 Btu/ 12 kW/ 5 HP
 • Không
 • Lắp đặt chuyên nghiệp

  Đội ngũ lắp đặt, tư vấn kỹ thuật
  giàu kinh nghiệm

 • Giao nhận tiện lợi

  Giao nhận trong ngày
  nhanh chóng, an toàn

 • Thanh toán linh hoạt

  Phương thức thanh toán
  đa dạng, tiện lợi

 • Đổi trả dễ dàng

  Đổi sản phẩm bị lỗi kỹ thuật
  trong 30 ngày

 • Hậu mãi chu đáo

  Tận tình chăm sóc khách hàng
  suốt dòng đời sản phẩm

Mọi thông tin yêu cầu liên hệ với chúng tôi qua hotline:  0911 260 247
Copyright © 2018 Thanhhaichau.com. All rights reserved.
GPKD số: 0314240549 do Sở KH & ĐT TP.Hồ Chí Minh cấp ngày 21/02/2017.
Top