Máy lạnh tủ đứng

(112 sản phẩm)

Máy lạnh tủ đứng Daikin nối ống gió FVPR500PY1 20 HP 171000Btu inverter

20HP
Hàng mới

Máy lạnh tủ đứng Daikin nối ống gió FVPR500PY1 20 HP 171000Btu inverter

Liên hệ: 0911 260 247

Máy lạnh tủ đứng Daikin nối ống gió FVPR500PY1 20 HP 171000Btu inverter
Liên hệ: 0911 260 247
Model máy : FVPR500PY1/RZUR500PY1
Thương hiệu : Daikin
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 01 năm máy, 05 năm máy nén
Công suất : 171.000Btu/ 50 Kw/ 20 HP
Công nghệ inverter :
 • FVPR500PY1/RZUR500PY1
 • Daikin
 • Thái Lan
 • 01 năm máy, 05 năm máy nén
 • 171.000Btu/ 50 Kw/ 20 HP

Máy lạnh tủ đứng Daikin nối ống gió FVPR400PY1 15 HP 136000Btu inverter

15HP
Hàng mới

Máy lạnh tủ đứng Daikin nối ống gió FVPR400PY1 15 HP 136000Btu inverter

Liên hệ: 0911 260 247

Máy lạnh tủ đứng Daikin nối ống gió FVPR400PY1 15 HP 136000Btu inverter
Liên hệ: 0911 260 247
Model máy : FVPR400PY1/RZUR400PY1
Thương hiệu : Daikin
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 01 năm máy, 05 năm máy nén
Công suất : 136.000Btu/ 40 Kw/ 15 HP
Công nghệ inverter :
 • FVPR400PY1/RZUR400PY1
 • Daikin
 • Thái Lan
 • 01 năm máy, 05 năm máy nén
 • 136.000Btu/ 40 Kw/ 15 HP

Máy lạnh tủ đứng Daikin nối ống gió FVPR250PY1 10 HP 91000Btu inverter

10HP
Hàng mới

Máy lạnh tủ đứng Daikin nối ống gió FVPR250PY1 10 HP 91000Btu inverter

Liên hệ: 0911 260 247

Máy lạnh tủ đứng Daikin nối ống gió FVPR250PY1 10 HP 91000Btu inverter
Liên hệ: 0911 260 247
Model máy : FVPR250PY1/RZUR250PY1
Thương hiệu : Daikin
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 01 năm máy, 05 năm máy nén
Công suất : 91.000Btu/ 26.7 Kw/ 10 HP
Công nghệ inverter :
 • FVPR250PY1/RZUR250PY1
 • Daikin
 • Thái Lan
 • 01 năm máy, 05 năm máy nén
 • 91.000Btu/ 26.7 Kw/ 10 HP

Máy lạnh tủ đứng Daikin FVGR250PV1 10 HP Inverter thổi trực tiếp

10HP
Hàng mới

Máy lạnh tủ đứng Daikin FVGR250PV1 10 HP Inverter thổi trực tiếp

Liên hệ: 0911 260 247

Máy lạnh tủ đứng Daikin FVGR250PV1 10 HP Inverter thổi trực tiếp
Liên hệ: 0911 260 247
Model máy : FVGR250PV1/RZUR250PY1
Thương hiệu : Daikin
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 01 năm máy, 05 năm máy nén
Công suất : 91.000Btu/ 26.7 Kw/ 10 HP
Công nghệ inverter :
 • FVGR250PV1/RZUR250PY1
 • Daikin
 • Thái Lan
 • 01 năm máy, 05 năm máy nén
 • 91.000Btu/ 26.7 Kw/ 10 HP

Máy lạnh tủ đứng Daikin FVGR200PV1 8 HP Inverter thổi trực tiếp

8HP
Hàng mới

Máy lạnh tủ đứng Daikin FVGR200PV1 8 HP Inverter thổi trực tiếp

Liên hệ: 0911 260 247

Máy lạnh tủ đứng Daikin FVGR200PV1 8 HP Inverter thổi trực tiếp
Liên hệ: 0911 260 247
Model máy : FVGR200PV1/RZUR200PY1
Thương hiệu : Daikin
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 01 năm máy, 05 năm máy nén
Công suất : 68.000Btu/ 20 Kw/ 8 HP
Công nghệ inverter :
 • FVGR200PV1/RZUR200PY1
 • Daikin
 • Thái Lan
 • 01 năm máy, 05 năm máy nén
 • 68.000Btu/ 20 Kw/ 8 HP

Máy lạnh tủ đứng Samsung AF0AKV3SAEENSG 10 HP inverter

10HP
Hàng mới

Máy lạnh tủ đứng Samsung AF0AKV3SAEENSG 10 HP inverter

Liên hệ: 0911 260 247

Máy lạnh tủ đứng Samsung AF0AKV3SAEENSG 10 HP inverter
Liên hệ: 0911 260 247
Model máy : AF0AKV3SAEENSG/AF0AKV3SAEEXSG
Thương hiệu : Samsung
Nơi sản xuất : Trung Quốc
Bảo hành : 01 năm máy
Công suất : 96.000Btu/ 28.1 Kw/ 10 HP
Công nghệ inverter :
 • AF0AKV3SAEENSG/AF0AKV3SAEEXSG
 • Samsung
 • Trung Quốc
 • 01 năm máy
 • 96.000Btu/ 28.1 Kw/ 10 HP

Máy lạnh tủ đứng Reetech RS160/RC160‑L1A 16 HP 160000 Btu

16HP
Hàng mới

Máy lạnh tủ đứng Reetech RS160/RC160‑L1A 16 HP 160000 Btu

Liên hệ: 0911 260 247

Máy lạnh tủ đứng Reetech RS160/RC160‑L1A 16 HP 160000 Btu
Liên hệ: 0911 260 247
Model máy : RS160/RC160‑L1A
Thương hiệu : Reetech
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 02 năm
Công suất : 160000 Btu/ 46.9 kW/ 16 HP
Công nghệ inverter : Không
 • RS160/RC160‑L1A
 • Reetech
 • Thái Lan
 • 02 năm
 • 160000 Btu/ 46.9 kW/ 16 HP
 • Không

Máy lạnh tủ đứng Reetech RS120/RC120‑L1A 12 HP 120000 Btu

12HP
Hàng mới

Máy lạnh tủ đứng Reetech RS120/RC120‑L1A 12 HP 120000 Btu

Liên hệ: 0911 260 247

Máy lạnh tủ đứng Reetech RS120/RC120‑L1A 12 HP 120000 Btu
Liên hệ: 0911 260 247
Model máy : RS120/RC120‑L1A
Thương hiệu : Reetech
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 02 năm
Công suất : 120000 Btu/ 35.2 kW/ 12 HP
Công nghệ inverter : Không
 • RS120/RC120‑L1A
 • Reetech
 • Thái Lan
 • 02 năm
 • 120000 Btu/ 35.2 kW/ 12 HP
 • Không

Máy lạnh tủ đứng Reetech RS80/RC80‑L1A 8 HP 80000 Btu

8HP
Hàng mới

Máy lạnh tủ đứng Reetech RS80/RC80‑L1A 8 HP 80000 Btu

Liên hệ: 0911 260 247

Máy lạnh tủ đứng Reetech RS80/RC80‑L1A 8 HP 80000 Btu
Liên hệ: 0911 260 247
Model máy : RS80/RC80‑L1A
Thương hiệu : Reetech
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 02 năm
Công suất : 80000 Btu/ 23.4 kW/ 8 HP
Công nghệ inverter : Không
 • RS80/RC80‑L1A
 • Reetech
 • Thái Lan
 • 02 năm
 • 80000 Btu/ 23.4 kW/ 8 HP
 • Không

Máy lạnh tủ đứng Reetech RS100‑QA‑A 10 HP 100000 Btu

10HP
Hàng mới

Máy lạnh tủ đứng Reetech RS100‑QA‑A 10 HP 100000 Btu

Liên hệ: 0911 260 247

Máy lạnh tủ đứng Reetech RS100‑QA‑A 10 HP 100000 Btu
Liên hệ: 0911 260 247
Model máy : RS100‑QA‑A/RC100‑QAS‑A
Thương hiệu : Reetech
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 02 năm
Công suất : 100000 Btu/ 29.3 kW/ 10 HP
Công nghệ inverter : Không
 • RS100‑QA‑A/RC100‑QAS‑A
 • Reetech
 • Thái Lan
 • 02 năm
 • 100000 Btu/ 29.3 kW/ 10 HP
 • Không

Máy lạnh tủ đứng Reetech RS150‑QA‑A 15 HP 150000 Btu

15HP
Hàng mới

Máy lạnh tủ đứng Reetech RS150‑QA‑A 15 HP 150000 Btu

Liên hệ: 0911 260 247

Máy lạnh tủ đứng Reetech RS150‑QA‑A 15 HP 150000 Btu
Liên hệ: 0911 260 247
Model máy : RS150‑QA‑A/RC150‑QAS‑A
Thương hiệu : Reetech
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 02 năm
Công suất : 150.000 Btu/ 44 kW/ 15 HP
Công nghệ inverter : Không
 • RS150‑QA‑A/RC150‑QAS‑A
 • Reetech
 • Thái Lan
 • 02 năm
 • 150.000 Btu/ 44 kW/ 15 HP
 • Không

Máy lạnh tủ đứng Reetech RS180‑QA‑A 18 HP 180000 Btu

18HP
Hàng mới

Máy lạnh tủ đứng Reetech RS180‑QA‑A 18 HP 180000 Btu

Liên hệ: 0911 260 247

Máy lạnh tủ đứng Reetech RS180‑QA‑A 18 HP 180000 Btu
Liên hệ: 0911 260 247
Model máy : RS180‑QA‑A/RC180‑QAS‑A
Thương hiệu : Reetech
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 02 năm
Công suất : 180.000 Btu/ 52.8 KW/ 18 HP
Công nghệ inverter : Không
 • RS180‑QA‑A/RC180‑QAS‑A
 • Reetech
 • Thái Lan
 • 02 năm
 • 180.000 Btu/ 52.8 KW/ 18 HP
 • Không

Máy lạnh tủ đứng Reetech RS220‑QA‑A 22 HP 220000 Btu

22HP
Hàng mới

Máy lạnh tủ đứng Reetech RS220‑QA‑A 22 HP 220000 Btu

Liên hệ: 0911 260 247

Máy lạnh tủ đứng Reetech RS220‑QA‑A 22 HP 220000 Btu
Liên hệ: 0911 260 247
Model máy : RS220‑QA‑A/RC220‑QAS‑A
Thương hiệu : Reetech
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 02 năm
Công suất : 220.000 Btu/ 64.5 kW/ 22 HP
Công nghệ inverter : Không
 • RS220‑QA‑A/RC220‑QAS‑A
 • Reetech
 • Thái Lan
 • 02 năm
 • 220.000 Btu/ 64.5 kW/ 22 HP
 • Không

Máy lạnh tủ đứng Reetech RF18‑BC‑A 2 HP 18000 Btu

2HP

Máy lạnh tủ đứng Reetech RF18‑BC‑A 2 HP 18000 Btu

Liên hệ: 0911 260 247

Máy lạnh tủ đứng Reetech RF18‑BC‑A 2 HP 18000 Btu
Liên hệ: 0911 260 247
Model máy : RF18‑BC‑A/RC18‑BCF‑A
Thương hiệu : Reetech
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 02 năm
Công suất : 20.000 Btu/ 5.8 kW/ 2 HP
Công nghệ inverter : Không
 • RF18‑BC‑A/RC18‑BCF‑A
 • Reetech
 • Thái Lan
 • 02 năm
 • 20.000 Btu/ 5.8 kW/ 2 HP
 • Không

Máy lạnh tủ đứng Reetech RS300‑QA‑A 30 HP 300000 Btu

30HP
Hàng mới

Máy lạnh tủ đứng Reetech RS300‑QA‑A 30 HP 300000 Btu

Liên hệ: 0911 260 247

Máy lạnh tủ đứng Reetech RS300‑QA‑A 30 HP 300000 Btu
Liên hệ: 0911 260 247
Model máy : RS300‑QA‑A/RC300‑QAS‑A
Thương hiệu : Reetech
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 02 năm
Công suất : 300.000 Btu/ 87.9 kW/ 30 HP
Công nghệ inverter : Không
 • RS300‑QA‑A/RC300‑QAS‑A
 • Reetech
 • Thái Lan
 • 02 năm
 • 300.000 Btu/ 87.9 kW/ 30 HP
 • Không
 • Lắp đặt chuyên nghiệp

  Đội ngũ lắp đặt, tư vấn kỹ thuật
  giàu kinh nghiệm

 • Giao nhận tiện lợi

  Giao nhận trong ngày
  nhanh chóng, an toàn

 • Thanh toán linh hoạt

  Phương thức thanh toán
  đa dạng, tiện lợi

 • Đổi trả dễ dàng

  Đổi sản phẩm bị lỗi kỹ thuật
  trong 30 ngày

 • Hậu mãi chu đáo

  Tận tình chăm sóc khách hàng
  suốt dòng đời sản phẩm

Mọi thông tin yêu cầu liên hệ với chúng tôi qua hotline:  0911 260 247
Copyright © 2018 Thanhhaichau.com. All rights reserved.
GPKD số: 0314240549 do Sở KH & ĐT TP.Hồ Chí Minh cấp ngày 21/02/2017.
Top