Máy lạnh tủ đứng

(24 sản phẩm)

Máy lạnh tủ đứng Reetech RS100-L1A 10 HP 100000 Btu

10HP
Hàng mới

Máy lạnh tủ đứng Reetech RS100-L1A 10 HP 100000 Btu

74,800,000 đ

Máy lạnh tủ đứng Reetech RS100-L1A 10 HP 100000 Btu
74,800,000 đ
Model máy : RS100-L1A/RC100-BBD-A
Thương hiệu : Reetech
Nơi sản xuất : Dàn lạnh: Việt Nam / Dàn nóng: Trung Quốc
Bảo hành : 02 năm
Công suất : 100000 Btu/ 29.3 kW/ 10 HP
Công nghệ inverter : Không
 • RS100-L1A/RC100-BBD-A
 • Reetech
 • Dàn lạnh: Việt Nam / Dàn nóng: Trung Quốc
 • 02 năm
 • 100000 Btu/ 29.3 kW/ 10 HP
 • Không

Máy lạnh tủ đứng Reetech RS120-L1A 13 HP 120000 Btu

13HP
Hàng mới

Máy lạnh tủ đứng Reetech RS120-L1A 13 HP 120000 Btu

90,800,000 đ

Máy lạnh tủ đứng Reetech RS120-L1A 13 HP 120000 Btu
90,800,000 đ
Model máy : RS120-L1A/RC120-BBD-A
Thương hiệu : Reetech
Nơi sản xuất : Dàn lạnh: Việt Nam / Dàn nóng: Trung Quốc
Bảo hành : 02 năm
Công suất : 120000 Btu/ 35.2 kW/ 13 HP
Công nghệ inverter : Không
 • RS120-L1A/RC120-BBD-A
 • Reetech
 • Dàn lạnh: Việt Nam / Dàn nóng: Trung Quốc
 • 02 năm
 • 120000 Btu/ 35.2 kW/ 13 HP
 • Không

Máy lạnh tủ đứng Reetech RS160-L1A 15 HP 160000 Btu

15HP
Hàng mới

Máy lạnh tủ đứng Reetech RS160-L1A 15 HP 160000 Btu

99,000,000 đ

Máy lạnh tủ đứng Reetech RS160-L1A 15 HP 160000 Btu
99,000,000 đ
Model máy : RS160-L1A/RC160-BBD-A
Thương hiệu : Reetech
Nơi sản xuất : Dàn lạnh: Việt Nam / Dàn nóng: Trung Quốc
Bảo hành : 02 năm
Công suất : 160000 Btu/ 46.9 kW/ 15 HP
Công nghệ inverter : Không
 • RS160-L1A/RC160-BBD-A
 • Reetech
 • Dàn lạnh: Việt Nam / Dàn nóng: Trung Quốc
 • 02 năm
 • 160000 Btu/ 46.9 kW/ 15 HP
 • Không

Máy lạnh tủ đứng Reetech RF18‑BC‑A 2 HP 18000 Btu

2HP

Máy lạnh tủ đứng Reetech RF18‑BC‑A 2 HP 18000 Btu

18,900,000 đ

Máy lạnh tủ đứng Reetech RF18‑BC‑A 2 HP 18000 Btu
18,900,000 đ
Model máy : RF18‑BC‑A/RC18‑BCF‑A
Thương hiệu : Reetech
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 02 năm
Công suất : 20.000 Btu/ 5.8 kW/ 2 HP
Công nghệ inverter : Không
 • RF18‑BC‑A/RC18‑BCF‑A
 • Reetech
 • Thái Lan
 • 02 năm
 • 20.000 Btu/ 5.8 kW/ 2 HP
 • Không

Máy lạnh tủ đứng Reetech RF24‑BD‑A 2.5 HP 24000 Btu

2.5HP

Máy lạnh tủ đứng Reetech RF24‑BD‑A 2.5 HP 24000 Btu

19,500,000 đ

Máy lạnh tủ đứng Reetech RF24‑BD‑A 2.5 HP 24000 Btu
19,500,000 đ
Model máy : RF24‑BD‑A/RC24‑BDF‑A
Thương hiệu : Reetech
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 02 năm
Công suất : 24.000 Btu/ 7.0 kW/ 2.5 HP
Công nghệ inverter : Không
 • RF24‑BD‑A/RC24‑BDF‑A
 • Reetech
 • Thái Lan
 • 02 năm
 • 24.000 Btu/ 7.0 kW/ 2.5 HP
 • Không

Máy lạnh tủ đứng Reetech RF36‑BC‑A 4HP 36000 Btu 1 pha

4HP

Máy lạnh tủ đứng Reetech RF36‑BC‑A 4HP 36000 Btu 1 pha

29,500,000 đ

Máy lạnh tủ đứng Reetech RF36‑BC‑A 4HP 36000 Btu 1 pha
29,500,000 đ
Model máy : RF36‑BC‑A/RC36‑BCF‑A
Thương hiệu : Reetech
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 02 năm
Công suất : 36.000 Btu/ 10.6 kW/ 4 HP
Công nghệ inverter : Không
 • RF36‑BC‑A/RC36‑BCF‑A
 • Reetech
 • Thái Lan
 • 02 năm
 • 36.000 Btu/ 10.6 kW/ 4 HP
 • Không

Máy lạnh tủ đứng Reetech RF36‑BCT‑A 4HP 36000 Btu 3 pha

4HP

Máy lạnh tủ đứng Reetech RF36‑BCT‑A 4HP 36000 Btu 3 pha

30,800,000 đ

Máy lạnh tủ đứng Reetech RF36‑BCT‑A 4HP 36000 Btu 3 pha
30,800,000 đ
Model máy : RF36‑BCT‑A/RC36‑BCFT‑A
Thương hiệu : Reetech
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 02 năm
Công suất : 36.000 Btu/ 10.6 kW/ 4 HP
Công nghệ inverter : Không
 • RF36‑BCT‑A/RC36‑BCFT‑A
 • Reetech
 • Thái Lan
 • 02 năm
 • 36.000 Btu/ 10.6 kW/ 4 HP
 • Không

Máy lạnh tủ đứng Reetech RF48‑BC‑A 5 HP 48000 Btu

5HP

Máy lạnh tủ đứng Reetech RF48‑BC‑A 5 HP 48000 Btu

33,500,000 đ

Máy lạnh tủ đứng Reetech RF48‑BC‑A 5 HP 48000 Btu
33,500,000 đ
Model máy : RF48‑BC‑A/RC48‑BCF‑A
Thương hiệu : Reetech
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 02 năm
Công suất : 48.000 Btu/ 14.1 kW/ 5.5 HP
Công nghệ inverter : Không
 • RF48‑BC‑A/RC48‑BCF‑A
 • Reetech
 • Thái Lan
 • 02 năm
 • 48.000 Btu/ 14.1 kW/ 5.5 HP
 • Không

Máy lạnh tủ đứng Reetech RF60‑BC‑A 6 HP 60000 Btu

6HP

Máy lạnh tủ đứng Reetech RF60‑BC‑A 6 HP 60000 Btu

39,900,000 đ

Máy lạnh tủ đứng Reetech RF60‑BC‑A 6 HP 60000 Btu
39,900,000 đ
Model máy : RF60‑BC‑A/RC60‑BCF‑A
Thương hiệu : Reetech
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 02 năm
Công suất : 60.000 Btu/ 17.6 kW/ 6 HP
Công nghệ inverter : Không
 • RF60‑BC‑A/RC60‑BCF‑A
 • Reetech
 • Thái Lan
 • 02 năm
 • 60.000 Btu/ 17.6 kW/ 6 HP
 • Không

Máy lạnh tủ đứng Reetech RDS320‑L1A 32 HP nối ống gió

32HP

Máy lạnh tủ đứng Reetech RDS320‑L1A 32 HP nối ống gió

Liên hệ: 0911 260 247

Máy lạnh tủ đứng Reetech RDS320‑L1A 32 HP nối ống gió
Liên hệ: 0911 260 247
Model máy : RDS320‑L1A/RC160‑L1A (2)
Thương hiệu : Reetech
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 02 năm
Công suất : 320.000 Btu/ 93.8 kW/ 32 HP
Công nghệ inverter : Không
 • RDS320‑L1A/RC160‑L1A (2)
 • Reetech
 • Thái Lan
 • 02 năm
 • 320.000 Btu/ 93.8 kW/ 32 HP
 • Không

Máy lạnh tủ đứng Reetech RDS240‑L1A 24 HP nối ống gió

24HP

Máy lạnh tủ đứng Reetech RDS240‑L1A 24 HP nối ống gió

Liên hệ: 0911 260 247

Máy lạnh tủ đứng Reetech RDS240‑L1A 24 HP nối ống gió
Liên hệ: 0911 260 247
Model máy : RDS240‑L1A/RC120‑L1A (2)
Thương hiệu : Reetech
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 02 năm
Công suất : 240.000 Btu/ 70.3 kW/ 24 HP
Công nghệ inverter : Không
 • RDS240‑L1A/RC120‑L1A (2)
 • Reetech
 • Thái Lan
 • 02 năm
 • 240.000 Btu/ 70.3 kW/ 24 HP
 • Không

Máy lạnh tủ đứng Reetech RDS200‑L1A 20 HP nối ống gió

20HP

Máy lạnh tủ đứng Reetech RDS200‑L1A 20 HP nối ống gió

Liên hệ: 0911 260 247

Máy lạnh tủ đứng Reetech RDS200‑L1A 20 HP nối ống gió
Liên hệ: 0911 260 247
Model máy : RDS200‑L1A/RC100‑L1A (2)
Thương hiệu : Reetech
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 02 năm
Công suất : 200.000 Btu/ 58.6 kW/ 20 HP
Công nghệ inverter : Không
 • RDS200‑L1A/RC100‑L1A (2)
 • Reetech
 • Thái Lan
 • 02 năm
 • 200.000 Btu/ 58.6 kW/ 20 HP
 • Không

Máy lạnh tủ đứng Reetech RDS160/RC160‑L1A 16 HP nối ống gió

16HP

Máy lạnh tủ đứng Reetech RDS160/RC160‑L1A 16 HP nối ống gió

Liên hệ: 0911 260 247

Máy lạnh tủ đứng Reetech RDS160/RC160‑L1A 16 HP nối ống gió
Liên hệ: 0911 260 247
Model máy : RDS160/RC160‑L1A
Thương hiệu : Reetech
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 02 năm
Công suất : 160.000 Btu/ 46.9 kW/ 16 HP
Công nghệ inverter : Không
 • RDS160/RC160‑L1A
 • Reetech
 • Thái Lan
 • 02 năm
 • 160.000 Btu/ 46.9 kW/ 16 HP
 • Không

Máy lạnh tủ đứng Reetech RDS120/RC120‑L1A 12 HP nối ống gió

12HP

Máy lạnh tủ đứng Reetech RDS120/RC120‑L1A 12 HP nối ống gió

Liên hệ: 0911 260 247

Máy lạnh tủ đứng Reetech RDS120/RC120‑L1A 12 HP nối ống gió
Liên hệ: 0911 260 247
Model máy : RDS120/RC120‑L1A
Thương hiệu : Reetech
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 02 năm
Công suất : 120.000 Btu/ 35.2 kW/ 12 HP
Công nghệ inverter : Không
 • RDS120/RC120‑L1A
 • Reetech
 • Thái Lan
 • 02 năm
 • 120.000 Btu/ 35.2 kW/ 12 HP
 • Không

Máy lạnh tủ đứng Reetech RDS100/RC100-L1A 10 HP nối ống gió

10HP

Máy lạnh tủ đứng Reetech RDS100/RC100-L1A 10 HP nối ống gió

69,000,000 đ

Máy lạnh tủ đứng Reetech RDS100/RC100-L1A 10 HP nối ống gió
69,000,000 đ
Model máy : RDS100/RC100-L1A
Thương hiệu : Reetech
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 02 năm
Công suất : 100000 Btu/ 29.3 kW/ 10 HP
Công nghệ inverter : Không
 • RDS100/RC100-L1A
 • Reetech
 • Thái Lan
 • 02 năm
 • 100000 Btu/ 29.3 kW/ 10 HP
 • Không
 • Lắp đặt chuyên nghiệp

  Đội ngũ lắp đặt, tư vấn kỹ thuật
  giàu kinh nghiệm

 • Giao nhận tiện lợi

  Giao nhận trong ngày
  nhanh chóng, an toàn

 • Thanh toán linh hoạt

  Phương thức thanh toán
  đa dạng, tiện lợi

 • Đổi trả dễ dàng

  Đổi sản phẩm bị lỗi kỹ thuật
  trong 30 ngày

 • Hậu mãi chu đáo

  Tận tình chăm sóc khách hàng
  suốt dòng đời sản phẩm

Mọi thông tin yêu cầu liên hệ với chúng tôi qua hotline:  0911 260 247
Copyright © 2018 Thanhhaichau.com | Developed by BADAN. All rights reserved.
GPKD số: 0314240549 do Sở KH & ĐT TP.Hồ Chí Minh cấp ngày 21/02/2017.
Top