Máy lạnh tủ đứng

(12 sản phẩm)

Máy lạnh tủ đứng Samsung AC036KNPDEC/SV 36000 Btu 4 HP Inverter

4HP
Hàng mới

Máy lạnh tủ đứng Samsung AC036KNPDEC/SV 36000 Btu 4 HP Inverter

44,900,000 đ

Máy lạnh tủ đứng Samsung AC036KNPDEC/SV 36000 Btu 4 HP Inverter
44,900,000 đ
Model máy : AC036KNPDEC/SV-AC036KXADEC/SV
Thương hiệu : Samsung
Nơi sản xuất : Trung Quốc
Bảo hành : 01 năm máy
Công suất : 36.000Btu/4HP
Công nghệ inverter :
 • AC036KNPDEC/SV-AC036KXADEC/SV
 • Samsung
 • Trung Quốc
 • 01 năm máy
 • 36.000Btu/4HP

Máy lạnh tủ đứng LG APNQ36GR5A4 36000 Btu 4 HP 1 pha

4HP
Hàng mới

Máy lạnh tủ đứng LG APNQ36GR5A4 36000 Btu 4 HP 1 pha

36,300,000 đ

Máy lạnh tủ đứng LG APNQ36GR5A4 36000 Btu 4 HP 1 pha
36,300,000 đ
Model máy : APNQ36GR5A4/AUUQ36GH4
Thương hiệu : LG
Nơi sản xuất : Hàn Quốc/Thái Lan
Bảo hành : 01 năm
Công suất : 36000 Btu/ 10.6 kW/ 4 HP
Công nghệ inverter :
 • APNQ36GR5A4/AUUQ36GH4
 • LG
 • Hàn Quốc/Thái Lan
 • 01 năm
 • 36000 Btu/ 10.6 kW/ 4 HP

Máy lạnh tủ đứng LG APNQ36GR5A4 36000 Btu 4 HP 3 pha

4HP
Hàng mới

Máy lạnh tủ đứng LG APNQ36GR5A4 36000 Btu 4 HP 3 pha

36,400,000 đ

Máy lạnh tủ đứng LG APNQ36GR5A4 36000 Btu 4 HP 3 pha
36,400,000 đ
Model máy : APNQ36GR5A4/AUUQ36LH4
Thương hiệu : LG
Nơi sản xuất : Hàn Quốc/Thái Lan
Bảo hành : 01 năm
Công suất : 36000 Btu/ 10.6 kW/ 4 HP
Công nghệ inverter :
 • APNQ36GR5A4/AUUQ36LH4
 • LG
 • Hàn Quốc/Thái Lan
 • 01 năm
 • 36000 Btu/ 10.6 kW/ 4 HP

Máy Lạnh Tủ Đứng Funiki FC36MMC 4 HP 36000 Btu

4HP

Máy Lạnh Tủ Đứng Funiki FC36MMC 4 HP 36000 Btu

25,300,000 đ

Máy Lạnh Tủ Đứng Funiki FC36MMC 4 HP 36000 Btu
25,300,000 đ
Model máy : FC36MMC
Thương hiệu : Funiki
Nơi sản xuất : Malaysia
Bảo hành : 02 năm
Công suất : 36.000 Btu/ 4 HP
Công nghệ inverter : Không
 • FC36MMC
 • Funiki
 • Malaysia
 • 02 năm
 • 36.000 Btu/ 4 HP
 • Không

Máy lạnh tủ đứng Reetech RF36‑BC‑A 4HP 36000 Btu 1 pha

4HP

Máy lạnh tủ đứng Reetech RF36‑BC‑A 4HP 36000 Btu 1 pha

27,100,000 đ

Máy lạnh tủ đứng Reetech RF36‑BC‑A 4HP 36000 Btu 1 pha
27,100,000 đ
Model máy : RF36‑BC‑A/RC36‑BCF‑A
Thương hiệu : Reetech
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 02 năm
Công suất : 36.000 Btu/ 10.6 kW/ 4 HP
Công nghệ inverter : Không
 • RF36‑BC‑A/RC36‑BCF‑A
 • Reetech
 • Thái Lan
 • 02 năm
 • 36.000 Btu/ 10.6 kW/ 4 HP
 • Không

Máy lạnh tủ đứng Reetech RF36‑BCT‑A 4HP 36000 Btu 3 pha

4HP

Máy lạnh tủ đứng Reetech RF36‑BCT‑A 4HP 36000 Btu 3 pha

27,100,000 đ

Máy lạnh tủ đứng Reetech RF36‑BCT‑A 4HP 36000 Btu 3 pha
27,100,000 đ
Model máy : RF36‑BCT‑A/RC36‑BCFT‑A
Thương hiệu : Reetech
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 02 năm
Công suất : 36.000 Btu/ 10.6 kW/ 4 HP
Công nghệ inverter : Không
 • RF36‑BCT‑A/RC36‑BCFT‑A
 • Reetech
 • Thái Lan
 • 02 năm
 • 36.000 Btu/ 10.6 kW/ 4 HP
 • Không

Máy lạnh tủ đứng Gree GVC36AH-M1NNA5A 4 HP 36000 Btu

4HP

Máy lạnh tủ đứng Gree GVC36AH-M1NNA5A 4 HP 36000 Btu

30,400,000 đ

Máy lạnh tủ đứng Gree GVC36AH-M1NNA5A 4 HP 36000 Btu
30,400,000 đ
Model máy : GVC36AH-M1NNA5A
Thương hiệu : Gree
Nơi sản xuất : Trung Quốc
Bảo hành : 03 năm máy, 05 năm máy nén
Công suất : 36.000 Btu/ 4 HP
Công nghệ inverter : Không
 • GVC36AH-M1NNA5A
 • Gree
 • Trung Quốc
 • 03 năm máy, 05 năm máy nén
 • 36.000 Btu/ 4 HP
 • Không

Máy lạnh tủ đứng Sumikura APF/APO-360 4 HP 36000 Btu gas R410

4HP

Máy lạnh tủ đứng Sumikura APF/APO-360 4 HP 36000 Btu gas R410

26,000,000 đ

Máy lạnh tủ đứng Sumikura APF/APO-360 4 HP 36000 Btu gas R410
26,000,000 đ
Model máy : APF/APO-360
Thương hiệu : Sumikura
Nơi sản xuất : Malaysia
Bảo hành : 02 năm
Công suất : 36.000 Btu/ 4 HP
Công nghệ inverter : Không
 • APF/APO-360
 • Sumikura
 • Malaysia
 • 02 năm
 • 36.000 Btu/ 4 HP
 • Không

Máy lạnh tủ đứng Daikin FVQ100CVEB 4 HP 34.100 Btu 3 pha

4HP

Máy lạnh tủ đứng Daikin FVQ100CVEB 4 HP 34.100 Btu 3 pha

58,500,000 đ

Máy lạnh tủ đứng Daikin FVQ100CVEB 4 HP 34.100 Btu 3 pha
58,500,000 đ
Model máy : FVQ100CVEB/RZR100MYM
Thương hiệu : Daikin
Nơi sản xuất : Trung Quốc/Thái Lan
Bảo hành : 01 năm máy, 05 năm máy nén
Công suất : 34.100 Btu/ 10 kW/ 4 HP
Công nghệ inverter :
 • FVQ100CVEB/RZR100MYM
 • Daikin
 • Trung Quốc/Thái Lan
 • 01 năm máy, 05 năm máy nén
 • 34.100 Btu/ 10 kW/ 4 HP

Máy lạnh tủ đứng Daikin FVQ100CVEB 4 HP 34.100 Btu 1 pha

4HP

Máy lạnh tủ đứng Daikin FVQ100CVEB 4 HP 34.100 Btu 1 pha

55,800,000 đ

Máy lạnh tủ đứng Daikin FVQ100CVEB 4 HP 34.100 Btu 1 pha
55,800,000 đ
Model máy : FVQ100CVEB/RZR100MVM
Thương hiệu : Daikin
Nơi sản xuất : Trung Quốc/Thái Lan
Bảo hành : 01 năm máy, 05 năm máy nén
Công suất : 34.100 Btu/ 10 kW/ 4 HP
Công nghệ inverter :
 • FVQ100CVEB/RZR100MVM
 • Daikin
 • Trung Quốc/Thái Lan
 • 01 năm máy, 05 năm máy nén
 • 34.100 Btu/ 10 kW/ 4 HP

Máy lạnh tủ đứng Daikin FVRN100BXV1V 4 HP 36.000 Btu 3 pha

4HP

Máy lạnh tủ đứng Daikin FVRN100BXV1V 4 HP 36.000 Btu 3 pha

34,800,000 đ

Máy lạnh tủ đứng Daikin FVRN100BXV1V 4 HP 36.000 Btu 3 pha
34,800,000 đ
Model máy : FVRN100BXV1V/RR100CBXY1V
Thương hiệu : Daikin
Nơi sản xuất : Malaysia
Bảo hành : 01 năm máy, 05 năm máy nén
Công suất : 36.000 Btu/ 10.55 kW/ 4 HP
Công nghệ inverter : Không
 • FVRN100BXV1V/RR100CBXY1V
 • Daikin
 • Malaysia
 • 01 năm máy, 05 năm máy nén
 • 36.000 Btu/ 10.55 kW/ 4 HP
 • Không

Máy lạnh tủ đứng Daikin FVRN100BXV1V 4 HP 36.000 Btu 1 pha

4HP

Máy lạnh tủ đứng Daikin FVRN100BXV1V 4 HP 36.000 Btu 1 pha

33,900,000 đ

Máy lạnh tủ đứng Daikin FVRN100BXV1V 4 HP 36.000 Btu 1 pha
33,900,000 đ
Model máy : FVRN100BXV1V/RR100CBXV1V
Thương hiệu : Daikin
Nơi sản xuất : Malaysia
Bảo hành : 01 năm máy, 05 năm máy nén
Công suất : 36.000 Btu/ 10.55 kW/ 4 HP
Công nghệ inverter : Không
 • FVRN100BXV1V/RR100CBXV1V
 • Daikin
 • Malaysia
 • 01 năm máy, 05 năm máy nén
 • 36.000 Btu/ 10.55 kW/ 4 HP
 • Không
 • Lắp đặt chuyên nghiệp

  Đội ngũ lắp đặt, tư vấn kỹ thuật
  giàu kinh nghiệm

 • Giao nhận tiện lợi

  Giao nhận trong ngày
  nhanh chóng, an toàn

 • Thanh toán linh hoạt

  Phương thức thanh toán
  đa dạng, tiện lợi

 • Đổi trả dễ dàng

  Đổi sản phẩm bị lỗi kỹ thuật
  trong 30 ngày

 • Hậu mãi chu đáo

  Tận tình chăm sóc khách hàng
  suốt dòng đời sản phẩm

Mọi thông tin yêu cầu liên hệ với chúng tôi qua hotline:  0901 432 183
Copyright © 2018 Thanhhaichau.com. All rights reserved.
GPKD số: 0314240549 do Sở KH & ĐT TP.Hồ Chí Minh cấp ngày 21/02/2017.
Top