Máy lạnh giấu trần

(142 sản phẩm)

Máy lạnh giấu trần Daikin FDR300QY1 12 HP 120000 Btu

12HP
Hàng mới

Máy lạnh giấu trần Daikin FDR300QY1 12 HP 120000 Btu

125,000,000 đ

Máy lạnh giấu trần Daikin FDR300QY1 12 HP 120000 Btu
125,000,000 đ
Model máy : FDR300QY1/RZUR300QY1
Thương hiệu : Daikin
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 01 năm máy, 05 năm máy nén
Công suất : 120000 Btu/ 35.2 kW/ 12 HP
Công nghệ inverter :
 • FDR300QY1/RZUR300QY1
 • Daikin
 • Thái Lan
 • 01 năm máy, 05 năm máy nén
 • 120000 Btu/ 35.2 kW/ 12 HP

Máy lạnh giấu trần Daikin FDR400QY1 16 HP 160000 Btu

16HP
Hàng mới

Máy lạnh giấu trần Daikin FDR400QY1 16 HP 160000 Btu

158,000,000 đ

Máy lạnh giấu trần Daikin FDR400QY1 16 HP 160000 Btu
158,000,000 đ
Model máy : FDR400QY1/RZUR400QY1
Thương hiệu : Daikin
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 01 năm máy, 05 năm máy nén
Công suất : 160000 Btu/ 46.9 Kw/ 16 HP
Công nghệ inverter :
 • FDR400QY1/RZUR400QY1
 • Daikin
 • Thái Lan
 • 01 năm máy, 05 năm máy nén
 • 160000 Btu/ 46.9 Kw/ 16 HP

Máy lạnh giấu trần Daikin FDR450QY1 18 HP 180000 Btu

18HP
Hàng mới

Máy lạnh giấu trần Daikin FDR450QY1 18 HP 180000 Btu

170,000,000 đ

Máy lạnh giấu trần Daikin FDR450QY1 18 HP 180000 Btu
170,000,000 đ
Model máy : FDR450QY1/RZUR450QY1
Thương hiệu : Daikin
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 01 năm máy, 05 năm máy nén
Công suất : 180000 Btu/ 52.8 Kw/ 18 HP
Công nghệ inverter :
 • FDR450QY1/RZUR450QY1
 • Daikin
 • Thái Lan
 • 01 năm máy, 05 năm máy nén
 • 180000 Btu/ 52.8 Kw/ 18 HP

Máy lạnh giấu trần Daikin FDR500QY1 20 HP 200000 Btu

20HP
Hàng mới

Máy lạnh giấu trần Daikin FDR500QY1 20 HP 200000 Btu

180,000,000 đ

Máy lạnh giấu trần Daikin FDR500QY1 20 HP 200000 Btu
180,000,000 đ
Model máy : FDR500QY1/RZUR500QY1
Thương hiệu : Daikin
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 01 năm máy, 05 năm máy nén
Công suất : 200000 Btu/ 58.6 Kw/ 20 HP
Công nghệ inverter :
 • FDR500QY1/RZUR500QY1
 • Daikin
 • Thái Lan
 • 01 năm máy, 05 năm máy nén
 • 200000 Btu/ 58.6 Kw/ 20 HP

Máy lạnh giấu trần Toshiba RAV-GE1301BP-V 1.5HP 13000 Btu

1.5HP
Hàng mới

Máy lạnh giấu trần Toshiba RAV-GE1301BP-V 1.5HP 13000 Btu

24,200,000 đ

Máy lạnh giấu trần Toshiba RAV-GE1301BP-V 1.5HP 13000 Btu
24,200,000 đ
Model máy : RAV-GE1301BP-V/RAV-GE1301AP-V
Thương hiệu : Toshiba
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 02 năm máy
Công suất : 13000 Btu/ 1.5 HP
Công nghệ inverter :
 • RAV-GE1301BP-V/RAV-GE1301AP-V
 • Toshiba
 • Thái Lan
 • 02 năm máy
 • 13000 Btu/ 1.5 HP

Máy lạnh giấu trần Toshiba RAV-GE1801BP-V 2 HP 18000 Btu

2HP
Hàng mới

Máy lạnh giấu trần Toshiba RAV-GE1801BP-V 2 HP 18000 Btu

24,900,000 đ

Máy lạnh giấu trần Toshiba RAV-GE1801BP-V 2 HP 18000 Btu
24,900,000 đ
Model máy : RAV-GE1801BP-V/RAV-GE1801AP-V
Thương hiệu : Toshiba
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 02 năm máy
Công suất : 18000 Btu/ 2 HP
Công nghệ inverter :
 • RAV-GE1801BP-V/RAV-GE1801AP-V
 • Toshiba
 • Thái Lan
 • 02 năm máy
 • 18000 Btu/ 2 HP

Máy lạnh giấu trần Toshiba RAV-GE2401BP-V 3 HP 24000 Btu

3HP
Hàng mới

Máy lạnh giấu trần Toshiba RAV-GE2401BP-V 3 HP 24000 Btu

25,650,000 đ

Máy lạnh giấu trần Toshiba RAV-GE2401BP-V 3 HP 24000 Btu
25,650,000 đ
Model máy : RAV-GE2401BP-V/RAV-GE2401AP-V
Thương hiệu : Toshiba
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 02 năm máy
Công suất : 24000 Btu/ 3 HP
Công nghệ inverter :
 • RAV-GE2401BP-V/RAV-GE2401AP-V
 • Toshiba
 • Thái Lan
 • 02 năm máy
 • 24000 Btu/ 3 HP

Máy lạnh giấu trần Toshiba RAV-GE3001BP-V 3.3 HP 30000 Btu

3.2HP
Hàng mới

Máy lạnh giấu trần Toshiba RAV-GE3001BP-V 3.3 HP 30000 Btu

36,350,000 đ

Máy lạnh giấu trần Toshiba RAV-GE3001BP-V 3.3 HP 30000 Btu
36,350,000 đ
Model máy : RAV-GE3001BP-V/RAV-GE3001AP-V
Thương hiệu : Toshiba
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 02 năm máy
Công suất : 30000 Btu/ 3.3 HP
Công nghệ inverter : 02 năm máy
 • RAV-GE3001BP-V/RAV-GE3001AP-V
 • Toshiba
 • Thái Lan
 • 02 năm máy
 • 30000 Btu/ 3.3 HP
 • 02 năm máy

Máy lạnh giấu trần Toshiba RAV-GE3601BP-V 4 HP 36000 Btu 1 pha

4HP
Hàng mới

Máy lạnh giấu trần Toshiba RAV-GE3601BP-V 4 HP 36000 Btu 1 pha

36,500,000 đ

Máy lạnh giấu trần Toshiba RAV-GE3601BP-V 4 HP 36000 Btu 1 pha
36,500,000 đ
Model máy : RAV-GE3601BP-V/RAV-GE3601AP-V
Thương hiệu : Toshiba
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 02 năm máy
Công suất : 36000 Btu/ 4 HP
Công nghệ inverter :
 • RAV-GE3601BP-V/RAV-GE3601AP-V
 • Toshiba
 • Thái Lan
 • 02 năm máy
 • 36000 Btu/ 4 HP

Máy lạnh giấu trần Toshiba RAV-GE3601BP-V 4 HP 36000 Btu 3 pha

4HP
Hàng mới

Máy lạnh giấu trần Toshiba RAV-GE3601BP-V 4 HP 36000 Btu 3 pha

37,900,000 đ

Máy lạnh giấu trần Toshiba RAV-GE3601BP-V 4 HP 36000 Btu 3 pha
37,900,000 đ
Model máy : RAV-GE3601BP-V/RAV-GE3601A8P-V
Thương hiệu : Toshiba
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 02 năm máy
Công suất : 36000 Btu/ 4 HP
Công nghệ inverter :
 • RAV-GE3601BP-V/RAV-GE3601A8P-V
 • Toshiba
 • Thái Lan
 • 02 năm máy
 • 36000 Btu/ 4 HP

Máy lạnh giấu trần Toshiba RAV-GE4201BP-V 5 HP 42000 Btu 1 pha

5HP
Hàng mới

Máy lạnh giấu trần Toshiba RAV-GE4201BP-V 5 HP 42000 Btu 1 pha

42,100,000 đ

Máy lạnh giấu trần Toshiba RAV-GE4201BP-V 5 HP 42000 Btu 1 pha
42,100,000 đ
Model máy : RAV-GE4201BP-V/RAV-GE4201AP-V
Thương hiệu : Toshiba
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 02 năm máy
Công suất : 42000 Btu/ 5 HP
Công nghệ inverter :
 • RAV-GE4201BP-V/RAV-GE4201AP-V
 • Toshiba
 • Thái Lan
 • 02 năm máy
 • 42000 Btu/ 5 HP

Máy lạnh giấu trần Toshiba RAV-GE4201BP-V 5 HP 42000 Btu 3 pha

5HP
Hàng mới

Máy lạnh giấu trần Toshiba RAV-GE4201BP-V 5 HP 42000 Btu 3 pha

43,200,000 đ

Máy lạnh giấu trần Toshiba RAV-GE4201BP-V 5 HP 42000 Btu 3 pha
43,200,000 đ
Model máy : RAV-GE4201BP-V/RAV-GE4201A8P-V
Thương hiệu : Toshiba
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 02 năm máy
Công suất : 42000 Btu/ 5 HP
Công nghệ inverter :
 • RAV-GE4201BP-V/RAV-GE4201A8P-V
 • Toshiba
 • Thái Lan
 • 02 năm máy
 • 42000 Btu/ 5 HP

Máy lạnh giấu trần Toshiba RAV-GE4801BP-V 6 HP 48000 Btu 3 pha

6HP
Hàng mới

Máy lạnh giấu trần Toshiba RAV-GE4801BP-V 6 HP 48000 Btu 3 pha

44,000,000 đ

Máy lạnh giấu trần Toshiba RAV-GE4801BP-V 6 HP 48000 Btu 3 pha
44,000,000 đ
Model máy : RAV-GE4801BP-V/RAV-GE4801A8P-V
Thương hiệu : Toshiba
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 02 năm máy
Công suất : 48000 Btu/ 6 HP
Công nghệ inverter :
 • RAV-GE4801BP-V/RAV-GE4801A8P-V
 • Toshiba
 • Thái Lan
 • 02 năm máy
 • 48000 Btu/ 6 HP

Máy lạnh giấu trần Toshiba RAV-GE6001BP-V 7 HP 60000 Btu 3 pha

7HP
Hàng mới

Máy lạnh giấu trần Toshiba RAV-GE6001BP-V 7 HP 60000 Btu 3 pha

54,000,000 đ

Máy lạnh giấu trần Toshiba RAV-GE6001BP-V 7 HP 60000 Btu 3 pha
54,000,000 đ
Model máy : RAV-GE6001BP-V/RAV-GE6001A8P-V
Thương hiệu : Toshiba
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 02 năm máy
Công suất : 60000 Btu/ 7 HP
Công nghệ inverter :
 • RAV-GE6001BP-V/RAV-GE6001A8P-V
 • Toshiba
 • Thái Lan
 • 02 năm máy
 • 60000 Btu/ 7 HP

Máy lạnh giấu trần Dairry D-DR18KC 2 HP 18000 Btu

2HP
Hàng mới

Máy lạnh giấu trần Dairry D-DR18KC 2 HP 18000 Btu

17,500,000 đ

Máy lạnh giấu trần Dairry D-DR18KC 2 HP 18000 Btu
17,500,000 đ
Model máy : D-DR18KC
Thương hiệu : Dairry
Nơi sản xuất : Hàn Quốc/Indonesia
Bảo hành : 02 năm
Công suất : 18.000Btu/2HP
Công nghệ inverter : không
 • D-DR18KC
 • Dairry
 • Hàn Quốc/Indonesia
 • 02 năm
 • 18.000Btu/2HP
 • không
 • Lắp đặt chuyên nghiệp

  Đội ngũ lắp đặt, tư vấn kỹ thuật
  giàu kinh nghiệm

 • Giao nhận tiện lợi

  Giao nhận trong ngày
  nhanh chóng, an toàn

 • Thanh toán linh hoạt

  Phương thức thanh toán
  đa dạng, tiện lợi

 • Đổi trả dễ dàng

  Đổi sản phẩm bị lỗi kỹ thuật
  trong 30 ngày

 • Hậu mãi chu đáo

  Tận tình chăm sóc khách hàng
  suốt dòng đời sản phẩm

Mọi thông tin yêu cầu liên hệ với chúng tôi qua hotline:  0911 260 247
Copyright © 2018 Thanhhaichau.com | Developed by BADAN. All rights reserved.
GPKD số: 0314240549 do Sở KH & ĐT TP.Hồ Chí Minh cấp ngày 21/02/2017.
Top