Máy lạnh giấu trần

(113 sản phẩm)

Máy lạnh giấu trần Daikin FDBNQ13MV1 1.5 HP 13000 Btu

1.5HP

Máy lạnh giấu trần Daikin FDBNQ13MV1 1.5 HP 13000 Btu

15,900,000 đ

Máy lạnh giấu trần Daikin FDBNQ13MV1 1.5 HP 13000 Btu
15,900,000 đ
Model máy : FDBNQ13MV1/RNQ13MV1
Thương hiệu : Daikin
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 01 năm máy, 05 năm máy nén
Công suất : 13.000 Btu/ 3.8 kW/ 1.5 HP
Công nghệ inverter : Không
 • FDBNQ13MV1/RNQ13MV1
 • Daikin
 • Thái Lan
 • 01 năm máy, 05 năm máy nén
 • 13.000 Btu/ 3.8 kW/ 1.5 HP
 • Không

Máy lạnh giấu trần Daikin FDBNQ18MV1 2 HP 17700 Btu

2HP

Máy lạnh giấu trần Daikin FDBNQ18MV1 2 HP 17700 Btu

20,000,000 đ

Máy lạnh giấu trần Daikin FDBNQ18MV1 2 HP 17700 Btu
20,000,000 đ
Model máy : FDBNQ18MV1/RNQ18MV1
Thương hiệu : Daikin
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 01 năm máy, 05 năm máy nén
Công suất : 17.700 Btu/ 5.2 kW/ 2 HP
Công nghệ inverter : Không
 • FDBNQ18MV1/RNQ18MV1
 • Daikin
 • Thái Lan
 • 01 năm máy, 05 năm máy nén
 • 17.700 Btu/ 5.2 kW/ 2 HP
 • Không

Máy lạnh giấu trần Daikin FDBNQ21MV1 2.5 HP 21000 Btu

2.5HP

Máy lạnh giấu trần Daikin FDBNQ21MV1 2.5 HP 21000 Btu

24,200,000 đ

Máy lạnh giấu trần Daikin FDBNQ21MV1 2.5 HP 21000 Btu
24,200,000 đ
Model máy : FDBNQ21MV1/RNQ21MV1
Thương hiệu : Daikin
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 01 năm máy, 05 năm máy nén
Công suất : 21.000 Btu/ 6.2 kW/ 2.5 HP
Công nghệ inverter : Không
 • FDBNQ21MV1/RNQ21MV1
 • Daikin
 • Thái Lan
 • 01 năm máy, 05 năm máy nén
 • 21.000 Btu/ 6.2 kW/ 2.5 HP
 • Không

Máy lạnh giấu trần Daikin FDBNQ24MV1 3 HP 24200 Btu

3HP

Máy lạnh giấu trần Daikin FDBNQ24MV1 3 HP 24200 Btu

26,500,000 đ

Máy lạnh giấu trần Daikin FDBNQ24MV1 3 HP 24200 Btu
26,500,000 đ
Model máy : FDBNQ24MV1/RNQ24MV1
Thương hiệu : Daikin
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 01 năm máy, 05 năm máy nén
Công suất : 24.200 Btu/ 7.1 kW/ 3 HP
Công nghệ inverter : Không
 • FDBNQ24MV1/RNQ24MV1
 • Daikin
 • Thái Lan
 • 01 năm máy, 05 năm máy nén
 • 24.200 Btu/ 7.1 kW/ 3 HP
 • Không

Máy lạnh giấu trần Daikin FDMNQ26MV1 3 HP 26000 Btu

3HP

Máy lạnh giấu trần Daikin FDMNQ26MV1 3 HP 26000 Btu

28,800,000 đ

Máy lạnh giấu trần Daikin FDMNQ26MV1 3 HP 26000 Btu
28,800,000 đ
Model máy : FDMNQ26MV1/RNQ26MV1(Y1)
Thương hiệu : Daikin
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 01 năm máy, 05 năm máy nén
Công suất : 26.000 Btu/ 7.6 kW/ 3 HP
Công nghệ inverter : Không
 • FDMNQ26MV1/RNQ26MV1(Y1)
 • Daikin
 • Thái Lan
 • 01 năm máy, 05 năm máy nén
 • 26.000 Btu/ 7.6 kW/ 3 HP
 • Không

Máy lạnh giấu trần Daikin FDMNQ30MV1 3.5 HP 30000 Btu

3.5HP

Máy lạnh giấu trần Daikin FDMNQ30MV1 3.5 HP 30000 Btu

29,800,000 đ

Máy lạnh giấu trần Daikin FDMNQ30MV1 3.5 HP 30000 Btu
29,800,000 đ
Model máy : FDMNQ30MV1/RNQ30MV1(Y1)
Thương hiệu : Daikin
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 01 năm máy, 05 năm máy nén
Công suất : 30.000 Btu/ 8.8 kW/ 3.5 HP
Công nghệ inverter : Không
 • FDMNQ30MV1/RNQ30MV1(Y1)
 • Daikin
 • Thái Lan
 • 01 năm máy, 05 năm máy nén
 • 30.000 Btu/ 8.8 kW/ 3.5 HP
 • Không

Máy lạnh giấu trần Daikin FDMNQ36MV1 4 HP 36000 Btu

4HP

Máy lạnh giấu trần Daikin FDMNQ36MV1 4 HP 36000 Btu

34,200,000 đ

Máy lạnh giấu trần Daikin FDMNQ36MV1 4 HP 36000 Btu
34,200,000 đ
Model máy : FDMNQ36MV1/RNQ36MV1(Y1)
Thương hiệu : Daikin
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 01 năm máy, 05 năm máy nén
Công suất : 36.000 Btu/ 10.6 kW/ 4 HP
Công nghệ inverter : Không
 • FDMNQ36MV1/RNQ36MV1(Y1)
 • Daikin
 • Thái Lan
 • 01 năm máy, 05 năm máy nén
 • 36.000 Btu/ 10.6 kW/ 4 HP
 • Không

Máy lạnh giấu trần Daikin FDMNQ42MV1 5 HP 42000 Btu

5HP

Máy lạnh giấu trần Daikin FDMNQ42MV1 5 HP 42000 Btu

37,100,000 đ

Máy lạnh giấu trần Daikin FDMNQ42MV1 5 HP 42000 Btu
37,100,000 đ
Model máy : FDMNQ42MV1/RNQ42MY1
Thương hiệu : Daikin
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 01 năm máy, 05 năm máy nén
Công suất : 42.000 Btu/ 12.3 kW/ 5 HP
Công nghệ inverter : Không
 • FDMNQ42MV1/RNQ42MY1
 • Daikin
 • Thái Lan
 • 01 năm máy, 05 năm máy nén
 • 42.000 Btu/ 12.3 kW/ 5 HP
 • Không

Máy lạnh giấu trần Daikin FDMNQ48MV1 5.5 HP 48000 Btu

5.5HP

Máy lạnh giấu trần Daikin FDMNQ48MV1 5.5 HP 48000 Btu

40,500,000 đ

Máy lạnh giấu trần Daikin FDMNQ48MV1 5.5 HP 48000 Btu
40,500,000 đ
Model máy : FDMNQ48MV1/RNQ48MY1
Thương hiệu : Daikin
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 01 năm máy, 05 năm máy nén
Công suất : 48.000 Btu/ 14.1 kW/ 5.5 HP
Công nghệ inverter : Không
 • FDMNQ48MV1/RNQ48MY1
 • Daikin
 • Thái Lan
 • 01 năm máy, 05 năm máy nén
 • 48.000 Btu/ 14.1 kW/ 5.5 HP
 • Không

Máy lạnh giấu trần Daikin FDMRN71DXV1V 30000 Btu 3 HP

3HP

Máy lạnh giấu trần Daikin FDMRN71DXV1V 30000 Btu 3 HP

22,700,000 đ

Máy lạnh giấu trần Daikin FDMRN71DXV1V 30000 Btu 3 HP
22,700,000 đ
Model máy : FDMRN71DXV1V/RR71CBXV1V
Thương hiệu : Daikin
Nơi sản xuất : Malaysia
Bảo hành : 01 năm máy, 05 năm máy nén
Công suất : 30.000 Btu/ 8.8 kW/ 3 HP
Công nghệ inverter : Không
 • FDMRN71DXV1V/RR71CBXV1V
 • Daikin
 • Malaysia
 • 01 năm máy, 05 năm máy nén
 • 30.000 Btu/ 8.8 kW/ 3 HP
 • Không

Máy lạnh giấu trần Daikin FDMRN100DXV1V 36000 Btu 4 HP

4HP

Máy lạnh giấu trần Daikin FDMRN100DXV1V 36000 Btu 4 HP

29,000,000 đ

Máy lạnh giấu trần Daikin FDMRN100DXV1V 36000 Btu 4 HP
29,000,000 đ
Model máy : FDMRN100DXV1V/RR100DBXV1V
Thương hiệu : Daikin
Nơi sản xuất : Malaysia
Bảo hành : 01 năm máy, 05 năm máy nén
Công suất : 36.000 Btu/ 10.6 kW/ 4 HP
Công nghệ inverter : Không
 • FDMRN100DXV1V/RR100DBXV1V
 • Daikin
 • Malaysia
 • 01 năm máy, 05 năm máy nén
 • 36.000 Btu/ 10.6 kW/ 4 HP
 • Không

Máy lạnh giấu trần Daikin FDMRN125DXV1V 42000 Btu 5 HP

5HP

Máy lạnh giấu trần Daikin FDMRN125DXV1V 42000 Btu 5 HP

32,700,000 đ

Máy lạnh giấu trần Daikin FDMRN125DXV1V 42000 Btu 5 HP
32,700,000 đ
Model máy : FDMRN125DXV1V/RR125DBXY1V
Thương hiệu : Daikin
Nơi sản xuất : Malaysia
Bảo hành : 01 năm máy, 05 năm máy nén
Công suất : 42.000 Btu/ 12.3 kW/ 5 HP
Công nghệ inverter : Không
 • FDMRN125DXV1V/RR125DBXY1V
 • Daikin
 • Malaysia
 • 01 năm máy, 05 năm máy nén
 • 42.000 Btu/ 12.3 kW/ 5 HP
 • Không

Máy lạnh giấu trần Daikin FDMRN140DXV1V 5.5 HP 47000 Btu

5.5HP

Máy lạnh giấu trần Daikin FDMRN140DXV1V 5.5 HP 47000 Btu

35,300,000 đ

Máy lạnh giấu trần Daikin FDMRN140DXV1V 5.5 HP 47000 Btu
35,300,000 đ
Model máy : FDMRN140DXV1V/RR140DBXY1V
Thương hiệu : Daikin
Nơi sản xuất : Malaysia
Bảo hành : 01 năm máy, 05 năm máy nén
Công suất : 47.000 Btu/ 13.8 kW/ 5.5 HP
Công nghệ inverter : Không
 • FDMRN140DXV1V/RR140DBXY1V
 • Daikin
 • Malaysia
 • 01 năm máy, 05 năm máy nén
 • 47.000 Btu/ 13.8 kW/ 5.5 HP
 • Không

Máy lạnh giấu trần Daikin FDMRN160DXV1V 6 HP 55000 Btu

6HP

Máy lạnh giấu trần Daikin FDMRN160DXV1V 6 HP 55000 Btu

42,900,000 đ

Máy lạnh giấu trần Daikin FDMRN160DXV1V 6 HP 55000 Btu
42,900,000 đ
Model máy : FDMRN160DXV1V/RR160DBXY1V
Thương hiệu : Daikin
Nơi sản xuất : Malaysia
Bảo hành : 01 năm máy, 05 năm máy nén
Công suất : 55.000 Btu/ 16.1 kW/ 6 HP
Công nghệ inverter : Không
 • FDMRN160DXV1V/RR160DBXY1V
 • Daikin
 • Malaysia
 • 01 năm máy, 05 năm máy nén
 • 55.000 Btu/ 16.1 kW/ 6 HP
 • Không

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Daikin FDR05NY1 5.5 HP 50000 Btu

5.5HP

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Daikin FDR05NY1 5.5 HP 50000 Btu

46,700,000 đ

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Daikin FDR05NY1 5.5 HP 50000 Btu
46,700,000 đ
Model máy : FDR05NY1/RUR05NY1
Thương hiệu : Daikin
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 01 năm máy, 05 năm máy nén
Công suất : 50.000 Btu/ 14.7 kW/ 5.5 HP
Công nghệ inverter : Không
 • FDR05NY1/RUR05NY1
 • Daikin
 • Thái Lan
 • 01 năm máy, 05 năm máy nén
 • 50.000 Btu/ 14.7 kW/ 5.5 HP
 • Không
 • Lắp đặt chuyên nghiệp

  Đội ngũ lắp đặt, tư vấn kỹ thuật
  giàu kinh nghiệm

 • Giao nhận tiện lợi

  Giao nhận trong ngày
  nhanh chóng, an toàn

 • Thanh toán linh hoạt

  Phương thức thanh toán
  đa dạng, tiện lợi

 • Đổi trả dễ dàng

  Đổi sản phẩm bị lỗi kỹ thuật
  trong 30 ngày

 • Hậu mãi chu đáo

  Tận tình chăm sóc khách hàng
  suốt dòng đời sản phẩm

Mọi thông tin yêu cầu liên hệ với chúng tôi qua hotline:  0911 260 247
Copyright © 2018 Thanhhaichau.com. All rights reserved.
GPKD số: 0314240549 do Sở KH & ĐT TP.Hồ Chí Minh cấp ngày 21/02/2017.
Top