Máy lạnh áp trần

(45 sản phẩm)

Máy lạnh áp trần Toshiba RAV-GE1301CP-V 1.5 HP 13000 Btu

1.5HP
Hàng mới

Máy lạnh áp trần Toshiba RAV-GE1301CP-V 1.5 HP 13000 Btu

23,050,000 đ

Máy lạnh áp trần Toshiba RAV-GE1301CP-V 1.5 HP 13000 Btu
23,050,000 đ
Model máy : RAV-GE1301CP-V/GE1301AP-V
Thương hiệu : Toshiba
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 02 năm
Công suất : 13000 Btu/ 1.5 HP
Công nghệ inverter :
 • RAV-GE1301CP-V/GE1301AP-V
 • Toshiba
 • Thái Lan
 • 02 năm
 • 13000 Btu/ 1.5 HP

Máy lạnh áp trần Toshiba RAV-GE1801CP-V 2 HP 18000 Btu

2HP
Hàng mới

Máy lạnh áp trần Toshiba RAV-GE1801CP-V 2 HP 18000 Btu

24,650,000 đ

Máy lạnh áp trần Toshiba RAV-GE1801CP-V 2 HP 18000 Btu
24,650,000 đ
Model máy : RAV-GE1801CP-V/GE1801AP-V
Thương hiệu : Toshiba
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 02 năm
Công suất : 18000 Btu/ 2 HP
Công nghệ inverter :
 • RAV-GE1801CP-V/GE1801AP-V
 • Toshiba
 • Thái Lan
 • 02 năm
 • 18000 Btu/ 2 HP

Máy lạnh áp trần Toshiba RAV-GE2401CP-V 3 HP 24000 Btu

3HP
Hàng mới

Máy lạnh áp trần Toshiba RAV-GE2401CP-V 3 HP 24000 Btu

27,700,000 đ

Máy lạnh áp trần Toshiba RAV-GE2401CP-V 3 HP 24000 Btu
27,700,000 đ
Model máy : RAV-GE2401CP-V/GE2401AP-V
Thương hiệu : Toshiba
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 02 năm
Công suất : 24000 Btu/ 3 HP
Công nghệ inverter :
 • RAV-GE2401CP-V/GE2401AP-V
 • Toshiba
 • Thái Lan
 • 02 năm
 • 24000 Btu/ 3 HP

Máy lạnh áp trần Toshiba RAV-GE3001CP-V 3.3 HP 30000 Btu

3.2HP
Hàng mới

Máy lạnh áp trần Toshiba RAV-GE3001CP-V 3.3 HP 30000 Btu

36,150,000 đ

Máy lạnh áp trần Toshiba RAV-GE3001CP-V 3.3 HP 30000 Btu
36,150,000 đ
Model máy : RAV-GE3001CP-V/GE3001AP-V
Thương hiệu : Toshiba
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 02 năm
Công suất : 30000 Btu/ 3.3 HP
Công nghệ inverter :
 • RAV-GE3001CP-V/GE3001AP-V
 • Toshiba
 • Thái Lan
 • 02 năm
 • 30000 Btu/ 3.3 HP

Máy lạnh áp trần Toshiba RAV-GE3601CP-V 4 HP 36000 Btu 1 pha

4HP
Hàng mới

Máy lạnh áp trần Toshiba RAV-GE3601CP-V 4 HP 36000 Btu 1 pha

37,950,000 đ

Máy lạnh áp trần Toshiba RAV-GE3601CP-V 4 HP 36000 Btu 1 pha
37,950,000 đ
Model máy : RAV-GE3601CP-V/GE3601AP-V
Thương hiệu : Toshiba
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 02 năm
Công suất : 36000 Btu/ 4 HP
Công nghệ inverter :
 • RAV-GE3601CP-V/GE3601AP-V
 • Toshiba
 • Thái Lan
 • 02 năm
 • 36000 Btu/ 4 HP

Máy lạnh áp trần Toshiba RAV-GE3601CP-V 4 HP 36000 Btu 3 pha

4HP
Hàng mới

Máy lạnh áp trần Toshiba RAV-GE3601CP-V 4 HP 36000 Btu 3 pha

Liên hệ: 0911 260 247

Máy lạnh áp trần Toshiba RAV-GE3601CP-V 4 HP 36000 Btu 3 pha
Liên hệ: 0911 260 247
Model máy : RAV-GE3601CP-V/GE3601A8P-V
Thương hiệu : Toshiba
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 02 năm
Công suất : 36000 Btu/ 4 HP
Công nghệ inverter :
 • RAV-GE3601CP-V/GE3601A8P-V
 • Toshiba
 • Thái Lan
 • 02 năm
 • 36000 Btu/ 4 HP

Máy lạnh áp trần Toshiba RAV-GE4201CP-V 5 HP 42000 Btu 1 pha

5HP
Hàng mới

Máy lạnh áp trần Toshiba RAV-GE4201CP-V 5 HP 42000 Btu 1 pha

40,050,000 đ

Máy lạnh áp trần Toshiba RAV-GE4201CP-V 5 HP 42000 Btu 1 pha
40,050,000 đ
Model máy : RAV-GE4201CP-V/GE4201AP-V
Thương hiệu : Toshiba
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 02 năm
Công suất : 42000 Btu/ 5 HP
Công nghệ inverter :
 • RAV-GE4201CP-V/GE4201AP-V
 • Toshiba
 • Thái Lan
 • 02 năm
 • 42000 Btu/ 5 HP

Máy lạnh áp trần Toshiba RAV-GE4201CP-V 5 HP 42000 Btu 3 pha

5HP
Hàng mới

Máy lạnh áp trần Toshiba RAV-GE4201CP-V 5 HP 42000 Btu 3 pha

Liên hệ: 0911 260 247

Máy lạnh áp trần Toshiba RAV-GE4201CP-V 5 HP 42000 Btu 3 pha
Liên hệ: 0911 260 247
Model máy : RAV-GE4201CP-V/GE4201A8P-V
Thương hiệu : Toshiba
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 02 năm
Công suất : 42000 Btu/ 5 HP
Công nghệ inverter :
 • RAV-GE4201CP-V/GE4201A8P-V
 • Toshiba
 • Thái Lan
 • 02 năm
 • 42000 Btu/ 5 HP

Máy lạnh áp trần Toshiba RAV-GE4801CP-V 6 HP 48000 Btu 3 pha

6HP
Hàng mới

Máy lạnh áp trần Toshiba RAV-GE4801CP-V 6 HP 48000 Btu 3 pha

43,900,000 đ

Máy lạnh áp trần Toshiba RAV-GE4801CP-V 6 HP 48000 Btu 3 pha
43,900,000 đ
Model máy : RAV-GE4801CP-V/GE4801A8P-V
Thương hiệu : Toshiba
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 02 năm
Công suất : 48000 Btu/ 6 HP
Công nghệ inverter :
 • RAV-GE4801CP-V/GE4801A8P-V
 • Toshiba
 • Thái Lan
 • 02 năm
 • 48000 Btu/ 6 HP

Máy lạnh áp trần Toshiba RAV-GE6001CP-V 7 HP 60000 Btu

7HP
Hàng mới

Máy lạnh áp trần Toshiba RAV-GE6001CP-V 7 HP 60000 Btu

54,500,000 đ

Máy lạnh áp trần Toshiba RAV-GE6001CP-V 7 HP 60000 Btu
54,500,000 đ
Model máy : RAV-GE6001CP-V/GE6001A8P-V
Thương hiệu : Toshiba
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 02 năm
Công suất : 60000 Btu/ 7 HP
Công nghệ inverter :
 • RAV-GE6001CP-V/GE6001A8P-V
 • Toshiba
 • Thái Lan
 • 02 năm
 • 60000 Btu/ 7 HP

Máy lạnh áp trần Daikin FHA50BVMV 17100 Btu 2 HP inverter

2HP

Máy lạnh áp trần Daikin FHA50BVMV 17100 Btu 2 HP inverter

26,500,000 đ

Máy lạnh áp trần Daikin FHA50BVMV 17100 Btu 2 HP inverter
26,500,000 đ
Model máy : FHA50BVMV/RZF50CV2V
Thương hiệu : Daikin
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 01 năm máy, 05 năm máy nén
Công suất : 17.100Btu/2HP
Công nghệ inverter :
 • FHA50BVMV/RZF50CV2V
 • Daikin
 • Thái Lan
 • 01 năm máy, 05 năm máy nén
 • 17.100Btu/2HP

Máy lạnh áp trần Daikin FHA60BVMV 20500 Btu 2.5 HP inverter

2.5HP

Máy lạnh áp trần Daikin FHA60BVMV 20500 Btu 2.5 HP inverter

33,200,000 đ

Máy lạnh áp trần Daikin FHA60BVMV 20500 Btu 2.5 HP inverter
33,200,000 đ
Model máy : FHA60BVMV/RZF60CV2V
Thương hiệu : Daikin
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 01 năm máy, 05 năm máy nén
Công suất : 20.500Btu/2.5HP
Công nghệ inverter :
 • FHA60BVMV/RZF60CV2V
 • Daikin
 • Thái Lan
 • 01 năm máy, 05 năm máy nén
 • 20.500Btu/2.5HP

Máy lạnh áp trần Daikin FHA71BVMV 24200 Btu 3 HP inverter

3HP

Máy lạnh áp trần Daikin FHA71BVMV 24200 Btu 3 HP inverter

34,500,000 đ

Máy lạnh áp trần Daikin FHA71BVMV 24200 Btu 3 HP inverter
34,500,000 đ
Model máy : FHA71BVMV/RZF71CV2V(YM)
Thương hiệu : Daikin
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 01 năm máy, 05 năm máy nén
Công suất : 24.200Btu/3HP
Công nghệ inverter :
 • FHA71BVMV/RZF71CV2V(YM)
 • Daikin
 • Thái Lan
 • 01 năm máy, 05 năm máy nén
 • 24.200Btu/3HP

Máy lạnh áp trần Daikin FHA100BVMV 34100 Btu 4 HP inverter

4HP

Máy lạnh áp trần Daikin FHA100BVMV 34100 Btu 4 HP inverter

42,700,000 đ

Máy lạnh áp trần Daikin FHA100BVMV 34100 Btu 4 HP inverter
42,700,000 đ
Model máy : FHA100BVMV/RZF100CV(Y)M
Thương hiệu : Daikin
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 01 năm máy, 05 năm máy nén
Công suất : 34.100Btu/4HP
Công nghệ inverter :
 • FHA100BVMV/RZF100CV(Y)M
 • Daikin
 • Thái Lan
 • 01 năm máy, 05 năm máy nén
 • 34.100Btu/4HP

Máy lạnh áp trần Daikin FHA125BVMV 42700 Btu 5 HP inverter

5HP

Máy lạnh áp trần Daikin FHA125BVMV 42700 Btu 5 HP inverter

46,700,000 đ

Máy lạnh áp trần Daikin FHA125BVMV 42700 Btu 5 HP inverter
46,700,000 đ
Model máy : FHA125BVMV/RZF125CV(Y)M
Thương hiệu : Daikin
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 01 năm máy, 05 năm máy nén
Công suất : 42.700Btu/5HP
Công nghệ inverter :
 • FHA125BVMV/RZF125CV(Y)M
 • Daikin
 • Thái Lan
 • 01 năm máy, 05 năm máy nén
 • 42.700Btu/5HP
 • Lắp đặt chuyên nghiệp

  Đội ngũ lắp đặt, tư vấn kỹ thuật
  giàu kinh nghiệm

 • Giao nhận tiện lợi

  Giao nhận trong ngày
  nhanh chóng, an toàn

 • Thanh toán linh hoạt

  Phương thức thanh toán
  đa dạng, tiện lợi

 • Đổi trả dễ dàng

  Đổi sản phẩm bị lỗi kỹ thuật
  trong 30 ngày

 • Hậu mãi chu đáo

  Tận tình chăm sóc khách hàng
  suốt dòng đời sản phẩm

Mọi thông tin yêu cầu liên hệ với chúng tôi qua hotline:  0911 260 247
Copyright © 2018 Thanhhaichau.com | Developed by BADAN. All rights reserved.
GPKD số: 0314240549 do Sở KH & ĐT TP.Hồ Chí Minh cấp ngày 21/02/2017.
Top