Máy lạnh âm trần

(234 sản phẩm)

Máy lạnh âm trần Mitsubishi Heavy FDT50VH 2 HP 5 kW

2HP
Hàng mới

Máy lạnh âm trần Mitsubishi Heavy FDT50VH 2 HP 5 kW

27,800,000 đ

Máy lạnh âm trần Mitsubishi Heavy FDT50VH 2 HP 5 kW
27,800,000 đ
Model máy : FDT50VH/SRC50ZSX-S
Thương hiệu : Mitsubishi Heavy
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 02 năm
Công suất : 5 kW/ 2 HP
Công nghệ inverter :
 • FDT50VH/SRC50ZSX-S
 • Mitsubishi Heavy
 • Thái Lan
 • 02 năm
 • 5 kW/ 2 HP

Máy lạnh âm trần Mitsubishi Heavy FDT71VH 3 HP 7.1 kW

3HP
Hàng mới

Máy lạnh âm trần Mitsubishi Heavy FDT71VH 3 HP 7.1 kW

29,300,000 đ

Máy lạnh âm trần Mitsubishi Heavy FDT71VH 3 HP 7.1 kW
29,300,000 đ
Model máy : FDT71VH/FDC71VNP
Thương hiệu : Mitsubishi Heavy
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 02 năm
Công suất : 7.1 kW/ 3 HP
Công nghệ inverter :
 • FDT71VH/FDC71VNP
 • Mitsubishi Heavy
 • Thái Lan
 • 02 năm
 • 7.1 kW/ 3 HP

Máy lạnh âm trần Mitsubishi Heavy FDT100VH 4 HP 10 kW

4HP
Hàng mới

Máy lạnh âm trần Mitsubishi Heavy FDT100VH 4 HP 10 kW

41,200,000 đ

Máy lạnh âm trần Mitsubishi Heavy FDT100VH 4 HP 10 kW
41,200,000 đ
Model máy : FDT100VH/FDC100VNP
Thương hiệu : Mitsubishi Heavy
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 02 năm
Công suất : 10 kW/ 4 HP
Công nghệ inverter : 02 năm
 • FDT100VH/FDC100VNP
 • Mitsubishi Heavy
 • Thái Lan
 • 02 năm
 • 10 kW/ 4 HP
 • 02 năm

Máy lạnh âm trần Mitsubishi Heavy FDT50CNV-S5 2 HP 5 kW

2HP
Hàng mới

Máy lạnh âm trần Mitsubishi Heavy FDT50CNV-S5 2 HP 5 kW

20,500,000 đ

Máy lạnh âm trần Mitsubishi Heavy FDT50CNV-S5 2 HP 5 kW
20,500,000 đ
Model máy : FDT50CNV-S5/FDC50CNV-S5
Thương hiệu : Mitsubishi Heavy
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 02 năm
Công suất : 5 kW/ 2 HP
Công nghệ inverter : Không
 • FDT50CNV-S5/FDC50CNV-S5
 • Mitsubishi Heavy
 • Thái Lan
 • 02 năm
 • 5 kW/ 2 HP
 • Không

Máy lạnh âm trần Mitsubishi Heavy FDT71CNV-S5 3 HP 7.3 kW

3HP
Hàng mới

Máy lạnh âm trần Mitsubishi Heavy FDT71CNV-S5 3 HP 7.3 kW

25,800,000 đ

Máy lạnh âm trần Mitsubishi Heavy FDT71CNV-S5 3 HP 7.3 kW
25,800,000 đ
Model máy : FDT71CNV-S5/FDC71CNV-S5
Thương hiệu : Mitsubishi Heavy
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 02 năm
Công suất : 7.3 kW/ 3 HP
Công nghệ inverter : Không
 • FDT71CNV-S5/FDC71CNV-S5
 • Mitsubishi Heavy
 • Thái Lan
 • 02 năm
 • 7.3 kW/ 3 HP
 • Không

Máy lạnh âm trần Mitsubishi Heavy FDT100CNV-S5 4 HP 10.5 kW

4HP
Hàng mới

Máy lạnh âm trần Mitsubishi Heavy FDT100CNV-S5 4 HP 10.5 kW

32,000,000 đ

Máy lạnh âm trần Mitsubishi Heavy FDT100CNV-S5 4 HP 10.5 kW
32,000,000 đ
Model máy : FDT100CNV-S5/FDC100CNV-S5
Thương hiệu : Mitsubishi Heavy
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 02 năm
Công suất : 10.5 kW/ 4 HP
Công nghệ inverter : Không
 • FDT100CNV-S5/FDC100CNV-S5
 • Mitsubishi Heavy
 • Thái Lan
 • 02 năm
 • 10.5 kW/ 4 HP
 • Không

Máy lạnh âm trần Mitsubishi Heavy FDT100CSV-S5 4 HP 10.4 kW

4HP
Hàng mới

Máy lạnh âm trần Mitsubishi Heavy FDT100CSV-S5 4 HP 10.4 kW

32,000,000 đ

Máy lạnh âm trần Mitsubishi Heavy FDT100CSV-S5 4 HP 10.4 kW
32,000,000 đ
Model máy : FDT100CSV-S5/FDC100CSV-S5
Thương hiệu : Mitsubishi Heavy
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 02 năm
Công suất : 10.4 kW/ 4 HP
Công nghệ inverter : Không
 • FDT100CSV-S5/FDC100CSV-S5
 • Mitsubishi Heavy
 • Thái Lan
 • 02 năm
 • 10.4 kW/ 4 HP
 • Không

Máy lạnh âm trần Mitsubishi Heavy FDT125CSV-S5 5 HP 13 kW

5HP
Hàng mới

Máy lạnh âm trần Mitsubishi Heavy FDT125CSV-S5 5 HP 13 kW

35,500,000 đ

Máy lạnh âm trần Mitsubishi Heavy FDT125CSV-S5 5 HP 13 kW
35,500,000 đ
Model máy : FDT125CSV-S5/FDC125CSV-S5
Thương hiệu : Mitsubishi Heavy
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 02 năm
Công suất : 13 kW/ 5 HP
Công nghệ inverter : Không
 • FDT125CSV-S5/FDC125CSV-S5
 • Mitsubishi Heavy
 • Thái Lan
 • 02 năm
 • 13 kW/ 5 HP
 • Không

Máy lạnh âm trần Mitsubishi Heavy FDT140CSV-S5 5.5 HP 14.5 kW

5.5HP
Hàng mới

Máy lạnh âm trần Mitsubishi Heavy FDT140CSV-S5 5.5 HP 14.5 kW

38,400,000 đ

Máy lạnh âm trần Mitsubishi Heavy FDT140CSV-S5 5.5 HP 14.5 kW
38,400,000 đ
Model máy : FDT140CSV-S5/FDC140CSV-S5
Thương hiệu : Mitsubishi Heavy
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 02 năm
Công suất : 14.5 kW/ 5.5 HP
Công nghệ inverter : Không
 • FDT140CSV-S5/FDC140CSV-S5
 • Mitsubishi Heavy
 • Thái Lan
 • 02 năm
 • 14.5 kW/ 5.5 HP
 • Không

Máy lạnh âm trần Midea MCD1-28CRN8 3 HP 28000 Btu

3HP
Hàng mới

Máy lạnh âm trần Midea MCD1-28CRN8 3 HP 28000 Btu

19,500,000 đ

Máy lạnh âm trần Midea MCD1-28CRN8 3 HP 28000 Btu
19,500,000 đ
Model máy : MCD1-28CRN8
Thương hiệu : Midea
Nơi sản xuất : Trung Quốc
Bảo hành : 02 năm
Công suất : 28000 Btu/ 3 HP
Công nghệ inverter : Không
 • MCD1-28CRN8
 • Midea
 • Trung Quốc
 • 02 năm
 • 28000 Btu/ 3 HP
 • Không

Máy lạnh âm trần Midea MCD1-24HRDN1 2.5 HP 24000 Btu

2.5HP
Hàng mới

Máy lạnh âm trần Midea MCD1-24HRDN1 2.5 HP 24000 Btu

26,500,000 đ

Máy lạnh âm trần Midea MCD1-24HRDN1 2.5 HP 24000 Btu
26,500,000 đ
Model máy : MCD1-24HRDN1
Thương hiệu : Midea
Nơi sản xuất : Trung Quốc
Bảo hành : 02 năm
Công suất : 24000 Btu/ 2.5 HP
Công nghệ inverter :
 • MCD1-24HRDN1
 • Midea
 • Trung Quốc
 • 02 năm
 • 24000 Btu/ 2.5 HP

Máy lạnh âm trần Midea MCD1-50HRDN1 5 HP 48000 Btu

5HP
Hàng mới

Máy lạnh âm trần Midea MCD1-50HRDN1 5 HP 48000 Btu

32,500,000 đ

Máy lạnh âm trần Midea MCD1-50HRDN1 5 HP 48000 Btu
32,500,000 đ
Model máy : MCD1-50HRDN1
Thương hiệu : Midea
Nơi sản xuất : Trung Quốc
Bảo hành : 02 năm
Công suất : 48000 Btu/ 5.4 kW/ 5 HP
Công nghệ inverter :
 • MCD1-50HRDN1
 • Midea
 • Trung Quốc
 • 02 năm
 • 48000 Btu/ 5.4 kW/ 5 HP

Máy lạnh âm trần Hikawa HI-CC20MT 2 HP 18000 Btu

2HP
Hàng mới

Máy lạnh âm trần Hikawa HI-CC20MT 2 HP 18000 Btu

Liên hệ: 0911 260 247

Máy lạnh âm trần Hikawa HI-CC20MT 2 HP 18000 Btu
Liên hệ: 0911 260 247
Model máy : HI-CC20MT/HO-CC20MT
Thương hiệu : Hikawa
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 02 năm máy, 05 năm máy nén
Công suất : 18000 Btu/ 2 HP
Công nghệ inverter : Không
 • HI-CC20MT/HO-CC20MT
 • Hikawa
 • Thái Lan
 • 02 năm máy, 05 năm máy nén
 • 18000 Btu/ 2 HP
 • Không

Máy lạnh âm trần HI-CC25MT 2.5 HP 24000 Btu

2.5HP
Hàng mới

Máy lạnh âm trần HI-CC25MT 2.5 HP 24000 Btu

Liên hệ: 0911 260 247

Máy lạnh âm trần HI-CC25MT 2.5 HP 24000 Btu
Liên hệ: 0911 260 247
Model máy : HI-CC25MT/HO-CC25MT
Thương hiệu : Hikawa
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 02 năm máy, 05 năm máy nén
Công suất : 24000 Btu/ 2.5 HP
Công nghệ inverter : Không
 • HI-CC25MT/HO-CC25MT
 • Hikawa
 • Thái Lan
 • 02 năm máy, 05 năm máy nén
 • 24000 Btu/ 2.5 HP
 • Không

Máy lạnh âm trần Hikawa HI-CC30MT 3 HP 30000 Btu

3HP
Hàng mới

Máy lạnh âm trần Hikawa HI-CC30MT 3 HP 30000 Btu

Liên hệ: 0911 260 247

Máy lạnh âm trần Hikawa HI-CC30MT 3 HP 30000 Btu
Liên hệ: 0911 260 247
Model máy : HI-CC30MT/HO-CC30MT
Thương hiệu : Hikawa
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 02 năm máy, 05 năm máy nén
Công suất : 30000 Btu/ 3 HP
Công nghệ inverter : Không
 • HI-CC30MT/HO-CC30MT
 • Hikawa
 • Thái Lan
 • 02 năm máy, 05 năm máy nén
 • 30000 Btu/ 3 HP
 • Không
 • Lắp đặt chuyên nghiệp

  Đội ngũ lắp đặt, tư vấn kỹ thuật
  giàu kinh nghiệm

 • Giao nhận tiện lợi

  Giao nhận trong ngày
  nhanh chóng, an toàn

 • Thanh toán linh hoạt

  Phương thức thanh toán
  đa dạng, tiện lợi

 • Đổi trả dễ dàng

  Đổi sản phẩm bị lỗi kỹ thuật
  trong 30 ngày

 • Hậu mãi chu đáo

  Tận tình chăm sóc khách hàng
  suốt dòng đời sản phẩm

Mọi thông tin yêu cầu liên hệ với chúng tôi qua hotline:  0911 260 247
Copyright © 2018 Thanhhaichau.com | Developed by BADAN. All rights reserved.
GPKD số: 0314240549 do Sở KH & ĐT TP.Hồ Chí Minh cấp ngày 21/02/2017.
Top